Anar directament a les notícies

L’Ajuntament de Tavernes obri una nova convocatòria de les ajudes a l’activitat comercial en valencià

Publicat el en Governs amb Compromís

Un any més, l’Ajuntament de Tavernes publica les bases per a demanar les ajudes a l’activitat econòmica en valencià corresponents a 2014, que poden ser sol·licitades per comerços, empreses, serveis, indústries i professionals del terme municipal de Tavernes de la Valldigna.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de l’1 de febrer al 30 de setembre de 2014, i s’han de presentar en el Registre General de l’Ajuntament. Les ajudes comprenen rètols exteriors i interiors o de vehicles, creació de pàgines web, material d’embalatge, publicitat en cartells, fullets, tríptics, etc, però queda fora de l’ajuda el material publicitari de regal i la publicitat en publicacions i mitjans de comunicació.

El regidor de Promoció Lingüística de l’Ajuntament, Josep Llàcer ha expressat “el nostre compromís ferm a promoure l’ús del valencià en l’àmbit comercial. L’Ajuntament de Tavernes treballa per la normalització de la nostra llengua en tots els àmbits. Seguirem donant suport a la normalització en tots els comerços de la ciutat així com en l’activitat que realitzen de retolació, promoció, publicitat i utilització de les noves tecnologies“.

Es concediran ajudes del 50 per cent en retolació i pàgines web noves (amb un màxim de 500 euros) i del 33 per cent per a publicitat i embalatge (amb un màxim de 300 euros). Les sol·licituds s’atendran seguint l’ordre de presentació de la justificació completa fins a esgotar la quantitat consignada en la partida, en este cas 6.000 euros. Només pot concedir-se una ajuda per beneficiari i any, i per cobrar-la hauran d’haver justificat la realització de l’activitat.

L’Ajuntament fa dos pagaments: un primer per a les sol·licituds justificades fins al 30 de juny i un altre per a les justificades fins al 31 d’octubre. Les llistes dels beneficiaris s’exposen en el tauler d’anuncis de la corporació durant quinze dies comptadors a partir de l’endemà de la resolució, de manera que no es fa notificació individualitzada als beneficiaris.