Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís ha registrat un escrit dirigit a la Mesa de les Corts reclamant un informe dels serveis jurídics del parlament valencià que avalue els currículums dels candidats al Consell Valencià de Cultura (CVC) i al Consell d’Administració de RTVV que van a renovar-se en el Ple del 14 de juliol per comprovar si els perfils presentats compleixen la Llei de creació de dits organismes. Així mateix Compromís ha adjuntat en este escrit els currículums dels seus candidats.

 Segons ha assenyalat el síndic de Compromís, Enric Morera, “la llei que regula el CVC estableix en l’article 7 que els seus membres seran triats entre persones de rellevant prestigi o reconeguts mèrits intel·lectuals dins de l’àmbit cultural valencià. Compromís ha complit amb escreix amb la proposta de Joan Francesc Mira, l’últim gran intel·lectual valencià viu, però dels candidats proposats per la resta de formacions polítiques només coneixem els seus mèrits partidistes. Es per açò que demanem este informe jurídic ja que són serioses les sospites de què s’incompleix la llei”.

 “Una situació semblant ocorre amb la renovació del Consell d’Administració de RTVV. La llei de creació de RTVV estableix en el seu article 5 que els membres del Consell d’Administració seran triats entre persones de rellevants mèrits professionals, així mateix estableix una sèrie d’incompatibilitats que pera ser comprovades es necessita conéixer el currículum dels candidats. El perfil del candidat de Compromís, el sociòleg Rafael Xambó, compleix amb el que estableix la llei i en eixe sentit presentem el seu currículum i el mateix demanem per a la resta de candidats.”.

 En l’escrit a la Mesa de Les Corts és destaca que les lleis l’elecció de membres per a estos organismes configuren la necessitat d’aportar pels candidats quins són els seus mèrits, perquè des del punt de vista legal no és suficient la proposta a criteri dels grups parlamentaris per acreditar la seua capacitació. És inexcusable per tant, que s’aporte, complementàriament, una directa prova o justificació de l’exercici professional o actitivitat relacionada amb la cultura d’acord a l’específica matèria sobre la que haja d’assessorar a la Generalitat Valenciana.

Considerem que l’exigència d’acreditar els mèrits, per formar part d’estos organismes és d’obligat acompliment, pel caràcter vinculant que tenen. Sense la demostració prèvia no s’ha de procedir al nomenament de les persones proposades.

 Per a Morera “un anàlisi dels candidats proposats per les distintes formacions evidencia que Compromís hem sigut els únics que no hem utilitzat estos organismes com a agència de col·locació de membres dels partits caiguts de les llistes, així que estem segurs d’haver complit amb la legalitat vigent, cosa que no poden assegurar la resta de grups del parlament valencià”.

 “El proper 14 de juliol es celebrarà un Ple per a l’elecció dels candidats a estos organismes i des de Compromís reclamem disposar de l’informe jurídic abans de la votació per estar completament segurs de què es compleix la llei en l’elecció d’estos candidats”, ha conclòs Morera.