Anar directament a les notícies

Tavernes continua optimitzant recursos i eliminant despeses innecessàries

Publicat el en Governs amb Compromís

L’alcalde de Tavernes, Jordi Juan, ha volgut fer públics alguns dels estalvis produïts l’any 2013 en les despeses de personal, sous de polítics i personal de confiança, hores extra Policia Local, despeses protocol·làries, telefonia mòbil, entre altres.

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna continua controlant totes les despeses del consistori per a optimitzar tant com siga possible els diners de tots els ciutadans. Control i optimització dels recursos estan contribuint al sanejament de les arques municipals.

Les següents mesures d’estalvi, dirigides directament per l’Alcaldia, junt amb la contenció de despeses i optimització de totes les diferents regidories de l’Ajuntament, estan fent possible un sanejament dels comptes municipals de Tavernes de la Valdigna.

L’alcalde de Tavernes, Jordi Juan, ha expressat que “amb accions com estes, Tavernes de la Valldigna continua estalviant diners i d’esta manera, en l’exercici pressupostari de 2013, l’Ajuntament ha estalviat un total de 2,3 milions d’euros. D’este estalvi donarem compte en la pròxima sessió plenària este dilluns 3 de febrer”.

Estalvi en personal

Despeses personal

ANY 2010

7.583.262 euros

ANY 2011

7.587.696 euros

ANY 2012

(no inclou la paga extraordinaria de desembre de 2012, suprimida pel Govern Central) 6.245.345 euros

ANY 2013

6.696.122 euros

Estalvi sous polítics i personal eventual de confiança (inclou seguretat social)

Any 2010

252.566 euros

Any 2011

172.624 euros

Any 2012

147.743 euros

Any 2013

141.660 euros

Estalvi hores extra Policia Local

Any 2010

89.341 euros

Any 2011

138.266 euros

Any 2012

94.471 euros

Any 2013

20.136 euros

Despeses protocol·làries

En este apartat, la baixada és molt significativa i continuada dels 22.312 euros de despesa en l’any 2010 fins a arribar als 6.160 euros de 2013.

Despeses atencions protocol·làries

ANY 2010

22.312 euros

ANY 2011

16.457 euros

ANY 2012

6.834 euros

ANY 2013

6.160 euros

Consum de telèfons mòbils

D’un centenar de línies de telefonia mòbil de l’any 2011 es va reduir a 62 línees en l’any 2012. El 2012 es va produir un canvi de companyia telefònica i es pot apreciar la rebaixa significativa en el cost de telefonia mòbil.

Any 2010

21.498 euros

Any 2011

27.270 euros

Any 2012

18.459 euros

Any 2013

12.330 euros

Estalvi grua

Any 2010

12.537 euros

Any 2011

13.782 euros

Any 2012

2.253 euros

Any 2013

4.000 euros