Bota al contingut principal

Compromís proposa que les Corts insten Madrid a rebaixar-lo a aquest tant per cent, com s’està fent en els altres països europeus.

El diputat per Castelló de Compromís, Josep Maria Pañella, ha explicat que “hem presentat una proposició no de llei a les Corts Valencianes per a que insten el govern espanyol a disminuir al 4% l’IVA de tots els productes culturals, tal com ha fet amb les gaiates, falles i fogueres, i també amb el sector de les obres d’art”.

Pañella ha explicat que “com ja vam advertir en el seu dia, la mesura que va prendre el govern de l’estat, d’apujar l’IVA sobre els béns i serveis culturals en 13 punts, del 8 al 21%, contradeia clarament l’esperit de l’article 44.1 de la Constitució, quan diu que “els poders públics promouran i tutelaran l’accés lliure a la cultura, a la qual tots tenen dret”. Aquesta mesura ha afectat molt negativament la indústria cultural, que ocupava en el conjunt de l’estat més de mig milió de treballadors, i generava aproximadament un 4% del PIB. I, concretament al nostre país, ha causat danys molt seriosos a un sector econòmic amb potencial i amb capacitat de produir ocupació de qualitat”.

El diputat de Compromís ha assegurat que “a més, cal tindre present que aquesta enorme pujada de l’IVA cultural ha significat un greu perjudici en l’entorn europeu, traient-li competitivitat als nostres productes. I és que, mentre altres estats de la Unió, com ara la veïna França, no només no l’augmentaven sinó que, ben al contrari, encara el reduïen, Espanya l’apujava molt per damunt de la mitjana. Així, Alemanya té l’IVA cultural al 7%, Itàlia al 12%, Irlanda i Grècia al 9% -i fixem-nos que en aquest cas parlem d’estats que estan patint els problemes de la crisi en igual o major mesura que nosaltres-. La tendència cada vegada més majoritària entre els estats de la Unió és incloure l’IVA cultural en l’apartat de l’IVA supereduït, ben al contrari del que ha fet el govern espanyol. Per això seria molt important la seua reducció, per acabar amb l’asfíxia econòmica que estan patint els diferents sectors culturals de la nostra terra”.