Bota al contingut principal

Els Premis a l’ús del valencià van dirigits a les sis falles de Tavernes de la Valldigna, que poden optar a guanyar algun del quatre premis que es repartixen. El primer premi i banderí acreditatiu serà de 1.000 euros. El segon premi i banderí acreditatiu, 700 euros. El tercer premi i banderí acreditatiu, 500 euros. I, finalment, el quart premi i banderí acreditatiu, 300 euros.

El regidor de Promoció Lingüística, Josep Llàcer ha manifestat què “des de l’Ajuntament de Tavernes tenim un compromís amb la promoció i normalització del valencià en tots els àmbits. Per això volem valorar i premiar com cal la implicació de tot el col·lectiu faller de la ciutat per a fer que el valencià siga la llengua del món fester i, a més, que siga una llengua de qualitat. Les falles de Tavernes fan un esforç molt gran per a normalitzar l’ús diari de la nostra llengua en la festa fallera tant en els llibrets com en els monuments, els casals i totes les activitats que realitzen. Este treball i constància fa que les falles de Tavernes estiguen sempre entre les millors de tota la província pel que fa a l’ús de la llengua i la normativa”.

El jurat valorarà l’ús i la qualitat del valencià en la retolació de la falla, en el llibret faller, en la retolació del casal, a més de qualsevol altre element que considere convenient, però podrà declarar desert qualsevol premi si estima que els elements presentats no tenen la suficient qualitat. El jurat estarà format pel regidor de Promoció Lingüística o persona en qui delegue, un membre designat per la Federació de Falles Junta Local Fallera i pel dinamitzador lingüístic de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna o persona en qui delegue. La seua decisió serà inapel·lable.

El termini de presentació del llibret faller en el Gabinet Municipal de Normalització Lingüística s’acaba a les 15 hores del dia 7 de març de 2014.