Bota al contingut principal

Compromís per Oliva presenta una moció perquè l’Ajuntament inste el Govern de l’Estat Espanyol a modificar l’ordre sobre autoritzacions de transport per carretera i donar suport a la reivindicació dels professionals del transport que s’han concentrat davant la Conselleria en vaga de fam per exigir una solució menys traumàtica que la proposada.

David González: “La mesura afecta negativament els interessos de la nostra ciutat, on tenim una de les cooperatives de transport des de 1970: COSOTRANS, una de les deganes a tot l’Estat Espanyol, amb vora 300 professionals associats en l’actualitat.”

El Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament d’Oliva ha presentat una moció per al pròxim Ple perquè el consistori inste al Govern de l’Estat Espanyol a modificar Ordre FOM/734/2007, de 20 de març, sobre autoritzacions de transport per carretera, en el sentit d’exigir per a tot tipus de transport de mercaderies per carretera que el mínim per ta d’adquirir l’autorització siga acreditar la disposició d’un vehicle.

Tammateix, pretenen que l’Ajuntament d’Oliva done suport a la reivindicació dels professionals del transport que s’han concentrat davant la Conselleria en vaga de fam, per protestar contra l’Ordre, com per la Llei 9/2013, de 4 de juliol, de modificació de la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre (LOTT), i exigir una solució menys traumàtica que la proposada.

D’aprovar-se la proposta, Oliva també reclamarà al Govern Valencià que emprenga accionsdavant el Govern de l’Estat per exigir solucions a la situació provocada, que perjudica a milers de treballadors valencians.

L’exigència de tindre en titularitat o lloguer tres vehicles de transport com a mínim per obtenir l’autorització de transport públic prevista en l’Ordre FOM/734/2007, de 20 de març, sobre autoritzacions de transport per carretera, porta anys limitant les expectatives laborals de les persones que es dediquen al transport de mercaderies, tot establint un requisit que no s’exigeix a la resta d’Europa.

“Efectivament, l’exigència d’un mínim de vehicles, l’adquisició i el manteniment dels quals comporta una inversió econòmica elevada, a més de suposar una exigència legal d’un volum de negoci mínim que no se sol·licita en cap altra professió, impedeix l’accés a l’autorització o llicència a un gran nombre de professionals que, comptant amb un vehicle de transport amb el que podrien guanyar-se la vida, han d’estar aturats en no poder complir este requisit absurde. Aquest impediment ha pogut superar-se gràcies a les cooperatives de treball associat, una fòrmula totalment legítima on els professionals que no poden disposar de tres o més vehicles s’associen i facturen a través de la cooperativa, imputant aquesta el rendiment corresponent a cadascun dels seus socis “com unitat d’explotació independent” i degudament regulat en la Llei de Cooperatives Valencianes”.

A partir de l’1 de gener de 2014, data en què ha entrat en vigor de la Llei 9/2013, de 4 de juliol, de modificació de la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre (LOTT), que té conseqüències sobre el règim específic de les cooperatives a efectes de facturació, s’ha dificultat encara més la situació dels socis-cooperativistes, generant una gran alarma en el sector i inseguretat laboral.

Les principals federacions de cooperatives de transport: FENACOTRANS, UCOTRANS, FECOTRANS, consideren que la modificació de la LOTT suposa un acte greu d’hostilitat cap a les cooperatives de transport, ja que s’introdueixen noves limitacions i prohibicions d’actuar impedint continuar desenvolupant la seua activitat, tot i que el cooperativisme de transport porta operant a Espanya més de 40 anys.

Això portarà com a conseqüència, adverteixen des de les federacions, la desaparició de la major part de les cooperatives que actualment operen en el sector del transport per carretera, ja que calculen que l’aplicació de la LOTT pot fer desaparéixer més del 50% dels socis cooperativistes, afectant als llocs de treball de milers de persones.

En l’”Informe sobre l’oportunitat de la projectada modificació de la Llei d’Ordenació del transport terrestre en relació amb les cooperatives de transport”, realitzat per la Càtedra de Treball Autònom de la Universitat de València a finals de l’any 2012, es posa de relleu els importants avantatges econòmics i socials que representen les cooperatives de transport, com “una fórmula vàlida que tradicionalment ha servit per a la concentració dels xicotets transportistes autònoms permetent accedir a xarxes de comercialització de la seua activitat i la compra en comú de béns i serveis”.

“Efectivament, a tota Espanya i especialment al País Valencià, on es concentra al voltant del 85 % del cooperativisme de transport, aquest ha suposat una important font de creació d’ocupació estable en el sector, enfront de la competència d’empreses de tercers països. Així mateix, les cooperatives de transports i el seus socis-cooperativistes cotitzen regularment a la Seguretat Social i tributen a la Hisenda espanyola, és a dir, són agents econòmics que treballen i generen riquesa. Per tot això, atès que la problemàtica generada tant per l’Ordre FOM/734/2007, de 20 de març, sobre autoritzacions de transport per carretera, com per la Llei 9/2013, de 4 de juliol, de modificació de la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre (LOTT), afecta negativament els interessos de la nostra ciutat, on tenim una de les cooperativa de transport des de 1970: COSOTRANS, una de les deganes a tot l’Estat Espanyol, amb vora 300 professionals associats en l’actualitat”.

Atès que alguns d’eixos professionals, davant la desesperació de perdre el seu mitjà per guanyar-se dignament la vida, s’han vist abocats a iniciar una vaga de fam per protestar contra aquesta situació i exigir solucions raonables.