Bota al contingut principal

La cessió del nou vehicle d’atestats cedit per la Direcció General de Trànsit de València, la DGT, permetrà millorar els controls i la seguretat viària en tot el terme municipal de Tavernes de la Valldigna.

Les gestions d’alcaldia i de la Prefectura de la Policia Local de Tavernes amb la Direcció General de Trànsit estan donant fruits. La DGT ha cedit a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna una furgoneta adaptada per a realitzar atestats. El nou vehicle de la Policia Local va equipat amb tots els elements necessaris per a tindre una oficina mòbil autònoma que permet realitzar eficaçment els controls habituals en totes les modalitats.

Amb la posada en funcionament d’este vehicle, la seguretat viària de Tavernes es veurà incrementada positivament, ja que permetrà realitzar controls d’alcoholèmia i d’estupefaents en el mateix punt, a fi d’evitar desplaçaments innecessaris a l’Ajuntament, cosa que contribuirà a augmentar la seguretat de vehicles i vianants.

L’alcalde de Tavernes, Jordi Juan, ha explicat que “amb la recepció d’este nou vehicle que ens ha cedit la DGT, aprofitarem per a
realitzar campanyes informatives als ciutadans que ens permeten avançar de cara al nostre objectiu, que és fer de Tavernes una ciutat més segura i amb més qualitat de vida. La informació i la prevenció seran l’objectiu prioritari i, com a últim recurs, tindrem l’obertura d’expedients sancionadors a les persones que no mostren conductes cíviques i que posen en perill la seguretat de la majoria de veïns de la nostra localitat”.

La Policia Local de Tavernes està col·laborant en diferents campanyes conjuntes amb la DGT i, a més, està preparant i ultimant una sèrie de convenis com ara el conveni bàsic bilateral, el d’aplicació del sistema informàtic ARENA2 i el conveni de la DGT FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies) que propiciaran un augment de l’efectivitat de les accions encaminades a garantir la seguretat ciutadana.