Bota al contingut principal

L´Ajuntament d´Albaida continua treballant per tindre una ciutat més neta i per això ha decidit acollir-se a la línea de subvencions derivada del Pla d´Actuacions de la Diputació de València, per un import de 13.000 €. D´aquesta manera, s´han creat tres espais ordenats de recollida selectiva de fem, apostant per la política de les 3 R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) amb la finalitat de donar valor als residus que es generen a la població diàriament.

La recollida selectiva de fem consisteix en la separació dels diferents tipus de residus mitjançant els contenidors que s´han ubicat  al Pla del Conde, al Carrer Escorxador i a la Plaça de l´Exconvent, i que permetran reciclar els materials que componen aquests residus, per poder fabricar nous productes amb ells.

A les àrees de recollida selectiva trobarem tres tipus de contenidors: el contenidor de VIDRE (verd) on podem llençar ampolles i pots de vidre sense tap. El contenidor de PAPER I CARTRÓ (blau) on podem llençar-hi: revistes, diaris, folis i capses de cartró. I el contenidor d’ENVASOS (groc) on dipositar brics, ampolles de plàstic, paper d’alumini, taps, llaunes (refresc, conserva), bosses de plàstic… 

Amb aquesta subvenció, l´Ajuntament d´Albaida ha executat l´obra consistent en la creació d´aquestos recintes, cercant els contenidors de fem urbà en una mateixa área. Els tres espais han permés embellir l´entorn i a més, han sigut dotades del desaigüe i l´escomesa d´aigua corresponent per mantindre aquestos llocs nets setmanalment.

Josep Albert, Alcalde d´Albaida, explicava que “hem decidit invertir en aquestos tres espais, per a reordenar els contenidors ubicats a determinats carrers, el que suposa millorar l´entorn del nucli urbà d´Albaida. És una iniciativa pionera a la nostra ciutat que, amb el temps, pot fer-se extensible a altres zones del municipi.”