Bota al contingut principal

El Ple de l’Ajuntament de Tavernes ha acordat en sessió plenària extraordinària, amb els vots a favor de Compromís, PSOE i la regidora no Adscrita, i amb el vot en contra del PP, iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles primer i segon i altres disposicions afectades per la Llei, segons els articles 75 bis i següents del Tribunal Constitucional. Amb esta mesura es pretén evitar la desaparició dels serveis socials i educatius que ofereix la ciutat als veïns més desfavorits.

I és que determinants preceptes de la Llei en qüestió suposen la sostracció de competències en matèria de serveis socials i educació de manera molt significativa, que deixaran de prestar els ajuntaments directament, amb el consegüent perjudici a tota la ciutadania. Per a dir-ho de forma intel·ligible, si esta Llei no es deroga, estan en perill els serveis que l’Ajuntament de Tavernes ofereix als veïns amb més necessitat, ja que podrà suposar la desaparició dels serveis socials que es presten des del Braç Treballador, serveis educatius com l’Escola de Persones Adultes (EPA), entre altres.

L’acord del Ple, adoptat amb els vots favorables de Compromís, PSOE i la regidora no adscrita i amb el vot en contra del Partit Popular, es remetrà ràpidament per tal de preparar tots els tràmits i actuacions pertinents a fi de presentar el corresponent conflicte davant el Tribunal Constitucional.

L’Ajuntament de Tavernes comparteix esta consideració amb altres ajuntaments, en coordinació amb els quals s’ha plantejat que els plens adopten l’acord d’iniciació de formalització de conflicte, ja que estan legitimats per a plantejar-lo, entre altres supòsits, un nombre de municipis que suposen almenys un seté dels existents en l’àmbit territorial d’aplicació de la disposició amb rang de llei, i representant com a mínim un sisé de la població oficial de l’àmbit territorial corresponent.

L’Ajuntament de Tavernes es sumarà així als centenars d’ajuntaments de tot l’Estat perquè es derogue esta Llei, per considerar-la injusta i, d’acord amb les estadístiques facilitades pel mateix govern nacional, totalment injustificada per a combatre el deute públic: del deute públic de l’Estat, el 80 per cent correspon al deute del govern, un 15 per cent a les autonomies i sols un 5 per cent del deute públic correspon als ajuntaments de tota Espanya.

L’aprovació d’esta Llei deixa en una situació de molta incertesa els ciutadans de Tavernes de la Valldigna, perquè quan entre en vigor els veïns encara no sabran on hauran d’acudir per a les atencions socials, educatives d’adults ni del manteniment dels centres educatius.