Bota al contingut principal

En 6 anys el deute municipal es redueix un 33% i el pressupost del 2014 preveu continuar en la mateixa direcció.

Al plenari d’ahir dijous, es va aprobar el pressupost municipal del 2014 amb els votsfavorables del 7 regidors de Compromís i l’abstenció de 3 regidors del PP i un del PSOE.

L’alcalde Tomàs Ferrandis, va demanar a la regidora d’Hisenda, Anabel Peiró, que llegira l’informe encomanat per l’alcaldia sobre l’evolució del deute en els darrers 6 anys. Així, el govern municipal va informar a la resta de grups municipals sobre l’evolució del deute a llarg termini des de juny del 2007, el motiu de les variacions i les circumstàncies en què s´ha hagut d’afrontar, per tal d’encetar un debat que no es va produir.

Situació de partida.

Tot i que a finals del 2006, el govern municipal del PP, va obtenir uns ingresos de 1.400.000€ provinents de la privatització de l’aigua potable (dels quals 455.7000 corresponien als 25 anys per mateniment i els van cobrar anticipadament de colp), el nou govern del BLOC va haver d’afrontar als pocs mesos d’iniciar la legislatura un reconeixement extrajudicial per valor 812.496€.

Aquest imcrement es devia a sentències judicials que obligaven a pagar obres de les anteriors alcaldies (poliesportiu, polígon de La Pelleria i C/ Xeraco) per un total de 658.497€ i també un total de 154.000€ en factures de despeses corrents que l’anterior equip de govern del PP no havia comptabilitzat. Tot aquest deute sobrevingut, s’havia de sumar al deute reconegut a finals del 2006 elevant la xifra a 2.417.385€, al voltant del 150% dels recursos ordinaris.

Control i reducció en els 6 anys

Així, la regidora d’Hisenda va aclarir que el deute a llarg termini ha passat d’aquells 2.417.385 € als 1.620.070€. El que suposa que en 6 anys, una reducció del 33% (794.315€). Actualment, el deute queda al voltant del 95% dels recursos ordinaris anuals quan el límit està en el 110% i, a Xeresa, s’havia arribat a superar els 150%.

El pressupost del 2014, compleix amb el principi d´estabilitat pressupostària, es disposa de capacitat de finançament sense cap operació de crédit i es compleix amb la Regla de la Despesa que limita a 1,5% l’increment de la despesa respecte a l’any anterior.

Des de l’alcaldia, es va recordar que mentre Compromís ha governat no s’ha venut ni un metre quadrat de patrimoni municipal del sòl. Al contrari, hem adquirit sòl privat augmentant-ne el públic, per a la creació d’una plaça i una rotonda tot amb una inversió de 102.331€ i va recordar que durant el període de bambolla urbanística el PMS es venia abans inclús de començar-se les obres d’urbanització.

També la regidoría d’Hisenda va argumentar que el control i reducció s’ha fet en una época difícil per als Ajuntaments i ho va fer exposant la baixada en ingresos. Destacant l’impost d’obres (ICIO) que ha passat dels 222.000€ del 2006 a recaudar-se a l’any 2013, només 2.257€ i la participació de l´Estat, que ha passat de 318.453€ a 243.227€, 75.225€ menys en estos darrers 6 anys.