Bota al contingut principal

Els pressupostos municipals destinaran 125.000€ a un taller ocupació per a aturats del municipi.

De les propostes sorgides en el segon programa de pressupostos participatius de Pedreguer, cal destacar (per segon any consecutiu) la que fa referència al foment d’ocupació i que l’Ajuntament de Pedreguer materialitza amb l’aprovació d’un Pla d’Ocupació Local per a l’exercici 2014 (que gairebé triplica la quantitat destinada l’any anterior, ja que passa d’uns 50.000€ a 125.000€).

Segons fonts de l’equip de govern, “donades les circumstàncies econòmiques i socials que estem patint i sent coneixedors de les circumstàncies que estan passant les famílies de la localitat, s’iniciarà en abril aquest pla que tindrà una duració de 9 mesos”.

Altra diferència respecte a l’any anterior, a banda de la quantitat destinada, és que podran participar 60 persones desocupades (en compte de 20) i durarà tres mesos més (9 en compte de 6); això sí, en tandes de 20 persones cada trimestre. Faran tasques de peó agrícola i forestal o peó de serveis generals, i rebran una beca mensual al voltant de 450€ (l’any passat era de 385€).

A més a més, els participants rebran una formació i orientació laboral per tal de facilitar-los les eines a utilitzar en la recerca de treball. En la partida pressupostària també s’inclou una assegurança de responsabilitat civil, així com una quantitat per adquirir el material que es requerisca per a portar-lo a terme.

Es té intenció, a més, d’ampliar el pla, oferint en breu altre per altres oficis (auxiliar administratiu, de biblioteca o de suport a la casa de la cultura).

Per poder participar al pla d’ocupació, s’haurà de presentar la sol·licitud junt amb la documentació requerida en la mateixa, en el registre de l’Ajuntament de Pedreguer del dia 6 al 20 de març de 2014, en horari de 10:00 a 14:00. Dites sol·licituds estaran disponibles en l’Ajuntament de Pedreguer, en Creama Pedreguer i en la web local.

Els beneficiaris del programa seran persones desocupades inscrites en la corresponent Oficina Servef i en l’Agència de Col·locació de Creama de Pedreguer, i veïns del municipi de Pedreguer.

Tindran preferència els col·lectius més afectats per la crisi al municipi, els aturats de llarga duració, així com les famílies sense cap ajuda econòmica.

Altra important mesura pel foment de l’ocupació que ve a sumar-se al taller “Verd i Pedra”, que va començar el passat desembre.