Anar directament a les notícies

Almussafes invertirà 800.000 euros del superàvit en inversions sostenibles

Publicat el en Governs amb Compromís

L’ajuntament aconseguix en el 2013 un superàvit de 2,3 milions d’euros, dels que legalment ha de reservar un romanent d’1,5 milions per a mantindre l’estabilitat pressupostària en els pròxims exercicis.

Durant la sessió plenària celebrada ahir dijous a Almussafes, es va informar de la liquidació del pressupost del 2013, un resultat qualificat per l’alcalde, Albert Girona, com d’“envejable” per l’ajust quant a ingressos i gastos, l’obtenció d’un superàvit en termes de comptabilitat de 2,3 milions d’euros i el compliment del límit de despesa, la sostenibilitat financera i l’estabilitat pressupostària, d’acord amb els paràmetres establits pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Amb un estoc de deute del 61 per cent, el més baix des de l’inici de la democràcia, l’ajuntament pot destinar l’excedent pressupostari a inversions financerament sostenibles, d’acord amb el RD-Llei del Govern publicat en el BOE el passat 22 de febrer, encara que la prudència del consistori municipal per a mantindre les competències municipals i continuar complint amb tots els paràmetres de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera comportarà que invertisca tan sols 800.000 euros del superàvit, reservant-se la resta del romanent a afrontar possibles contingències pressupostàries.

El rigor pressupostari, el control de la despesa corrent i l’ajust quant a ingressos i despeses han sigut factors clau perquè l’Ajuntament d’Almussafes haja liquidat el pressupost del passat any amb un excedent pressupostari de 2,3 milions d’euros, a més de complir amb tots els paràmetres regulats en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

De fet, els ingressos s’han ajustat en un 97,4 per cent respecte a la previsió realitzada al novembre del 2012 i el control de la despesa corrent ha suposat que dels 14,4 milions d’euros, l’ajuntament n’haja gastat 12,3, és a dir un 87,3 per cent, deixant un fons líquid de tresoreria de 4,7 milions d’euros, enfront dels 3 milions de l’exercici pressupostari anterior.

L’envejable resultat obtingut, segons el president de la corporació i regidor d’Hisenda, “ens ha permés situar l’estoc de deute dels recursos ordinaris liquidats en un 61 per cent, enfront del 109 per cent en què ens trobàvem en ple govern socialista, un deute molt sostenible que continuarem amortitzant en la mateixa línia”.

La gran aposta per les polítiques socials, les subvencions i el Pla d’Ocupació realitzada per l’equip de govern durant l’any 2013 ha comportat que el consistori municipal haja complit la regla de la despesa amb una diferència de 63.645 euros respecte al sostre de despesa establit per la llei.

Una altra de les qüestions plasmades en l’informe de la Intervenció municipal és el compliment estricte dels terminis de pagament als creditors, atés que encara que la llei estipula un màxim de 30 dies, en l’actualitat el període mitjà d’Almussafes se situa en 24 dies.

La bona gestió assegura l’Ajuntament d’Almussafes puga destina una major dotació econòmica a les polítiques socials, que mantinga la qualitat de les competències, a més de tindre garantida la liquiditat, l’estabilitat pressupostària i una gestió econòmica i financerament positiva per als pròxims exercicis.

Part del superàvit es destinarà a inversions
Eixe escenari plenament sanejat en el que es mou el consistori municipal li va a permetre invertir 800.000 euros del superàvit de 2,3 milions d’euros de l’any 2013 a inversions financerament sostenibles, d’acord amb el Reial Decret Llei del Govern.

Durant el ple, la màxima autoritat municipal va incidir en el fet que la norma fixa unes regles especials per al destí del superàvit pressupostari, ja que estes han de ser sostenibles i amb una vida superior a cinc anys”.

“Es tracta d’una xifra molt prudent, però legalment hem de reservar un romanent d’1,5 milions per a mantindre l’estabilitat pressupostària en els pròxims exercicis, que ens permeten afrontar qualsevol contingència en la política d’ingressos i que ens protegisquen contra el dèficit”, va destacar Girona.

“No és gens fàcil gestionar els assumptes públics, intentant complir amb les promeses del programa electoral al mateix temps que ens autoimposem el màxim rigor pressupostari”, va lamentar, ja que “a pesar de la voluntat de desenrotllar moltes més polítiques en pro de la ciutadania, les conseqüències de la reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola, aprovada amb el vot del PSOE i del PP, ens ha portat a perdre la nostra autonomia i a haver de retre comptes cada tres mesos al Ministeri d’Hisenda, perquè este de trasllat a Brussel·les, una situació de rescat encobert en tota regla”.