Bota al contingut principal

L’alcalde de Burjassot, Jordi Sebastià, ha mantingut aquest matí una reunió amb els tècnis del departament d’urbanisme per tal de conèixer la situació legal de les instal·lacions de RTVV en la localitat. La conclusió ha sigut clara i contundent. En el Pla General d’Ordenació Urbana vigent, aprovat l’any 1990, tota la zona apareix grafiada com a “zona dotacional pública”. En el nou Pla general, que va ser aprovat l’any pasat i que espera el vist-i-plau de la Conselleria, la zona manté l’ús dotacional i públic i encara es concreta més: “emissions de radio i televisió”.

L’edifici central, a més, es troba protegit en el Pla General degut a la seua alta qualitat arquitectònica.

“De manera –ha manifestat Jordi Sebastià- que l’únic ús compatible amb el que marca el Pla General, tant el vigent com el que esperem que aprove la Conselleria, és el de ràdiotelevisió pública. Qualsevol altra opció necessitaria un canvi de qualificació que amb aquest equip de govern és totalment impossible”.

Les opcions de vendre o privatitzar la zona no són per tant acceptables i resulten totalment incompatibles amb l’ordenació legal actual.

“Això talla en sec –afegeix Sebastià- qualsevol especulació sobre un futur pe a aquelles insta·lacions diferent al que tenien. Vull tranquil·litzar a tots els valencians i valencianes preocupats per la possibilitat que es faça algun negoci amb el nostre patrimoni de RTVV, perquè l’Ajuntament de Burjassot no ho permetrà”.

“El que cal preguntar-se –conclou- és què s’amaga darrere d’una maniobra tan destructiva per a la identitat del valencians, com és la de tancar la nostra primera radiotelevisió pública, i quin és el futur que la Generalitat Valenciana té previst, si el té, per a unes intal·lacions que tants esforços va costar posar en marxa”.