Bota al contingut principal

El govern municipal complix la promesa de sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació automàtica dels coeficients reductors.

Si enguany, l’Ajuntament d’Almussafes ha deduït el tipus impositiu aplicat per a l’Impost sobre els Béns Immobles del nucli urbà entre un 20 i un 25%, deixant-lo en el 0’42% – pràcticament el mínim legal aplicable per la Llei del Cadastre, que se situa en el 0’4% –, l’any que ve 2015 els contribuents abonaran encara una quantitat menor en els seus rebuts, ja que des del govern municipal es va a sol·licitar de manera immediata davant de la Direcció General del Cadastre de València l’aplicació dels coeficients reductors dels valors cadastrals del municipi.

La mesura, que s’aplicarà tant en els immobles del nucli urbà com en les empreses ubicades en les àrees industrials de tot el terme municipal, inclosa Ford, s’aprovarà en la pròxima sessió plenària, en la que també s’adoptarà el compromís d’aplicar totes aquelles mesures tendents a evitar una minva d’ingressos que implique l’incompliment de l’estabilitat pressupostària de l’administració local. Amb esta nova mesura Almussafes liderarà de nou en tota la comarca de la Ribera el coeficient d’IBI més baix.

Tal com es va anunciar a finals d’octubre del passat any, el govern d’Almussafes Bloc-Compromís demanarà a la Direcció General del Cadastre que actualitze els valors cadastrals dels immobles urbans per aplicació de coeficients, tal com establix la Llei del Cadastre Immobiliari.

De fet, en el ple de dijous que ve dia 3, se’n va a votar la proposta de l’alcaldia per a l’aplicació dels coeficients reductors per a l’any que ve 2015, atés que ja han transcorregut cinc anys des de l’entrada en vigor dels valors cadastrals derivats de l’anterior procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, que comprenia des del 2009 al 2014. Així mateix, l’ajuntament pot provar davant del Cadastre que hi ha diferències substancials entre els valors que van servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents i que estos afecten de manera homogeni al conjunt d’usos, polígons i zones de la localitat.

Ja que la Llei 16/2012, de 27 de desembre, del Cadastre Immobiliari regula que la preceptiva sol·licitud es deu comunicar a la Direcció General del Cadastre abans del 31 de maig de l’exercici anterior a aquell per al que se sol·licita l’actualització dels valors, “ens trobem en el termini previst per a aconseguir que des del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques s’aprecie que en la nostra població concorren tots els requisits per a reduir automàticament els valors cadastrals de tots els immobles urbans, tant industrials, com residencials, comercials i d’altres usos per al 2015”, comenta l’alcalde i regidor d’Hisenda, Albert Girona.

Esta acció es materialitzarà, segons fonts municipals, en una reducció de l’IBI entorn d’un 25 % i suposarà una solució definitiva a la càrrega impositiva que estaven patint els veïns d’Almussafes des que en el 2009 va entrar en vigor l’última ponència de valors.

Cal recordar que el 30 de novembre del 2005, en ple govern socialista, des de l’alcaldia es va sol·licitar davant del Cadastre la revisió dels valors cadastrals vigents des de l’any 1994 en la localitat. Per això, la Direcció General del Cadastre va incloure a Almussafes en el Pla de Treballs del Cadastre Urbà 2007-2009 per a la realització d’un procediment de valoració col·lectiva que va culminar amb la determinació dels nous valors cadastrals, a efectes tributaris referits a 1 de gener del 2009.

Ja que la valoració general de tots els immobles urbans es va realitzar durant el 2008 per mitjà de l’adequació dels valors cadastrals de 1994 als canvis experimentats fins eixa data, es van aplicar els valors de mercat del sòl i dels immobles de dos anys de bonança econòmica i de creixement exponencial de l’especulació immobiliària.

L’entrada en vigor dels nous valors cadastrals va coincidir amb el govern BLOC-Compromís, que de manera obligatòria va haver d’assumir l’esmentada revisió cadastral, “sol·licitada específicament des del partit socialista durant el seu període de govern amb l’objectiu de recaptar més ingressos”, explica el president de la corporació.

I afig “la injustícia d’este fet era evident ja que els nous valors s’aplicaven en plena crisi econòmica i de clara caiguda del mercat immobiliari,”. Per això, el govern municipal es va proposar minimitzar al màxim els seus efectes en les butxaques dels ciutadans, gestionant al seu dia amb la direcció general del cadastre una ponència de valors mínima, a més d’aconseguir que l’aplicació dels nous valors cadastrals es realitzara de manera gradual, incrementant des del 2009 i fins al 2018 un 10% cada any.

Així mateix, l’esmentada mesura es va complementar amb la reducció del tipus impositiu de manera anual. Del 0’70 en el 2009 al 0’52% en el 2013 i al 0’42% en el 2014. “Fins a eixe moment, este era l’únic mecanisme al nostre abast, ja que beneficiava directament i de manera automàtica a tots els immobles del nucli urbà”, afig Girona.

La modificació del tipus de gravamen en funció del valor cadastral i d’ús de cada immoble durant el present any ha suposat una reducció en els rebuts de l’IBI que oscil·la entre 60 i 300 euros, segons el valor cadastral de cada immoble. Este fet ha generat una minva substancial d’ingressos en les arques municipals, que s’ha situat entorn dels 400.000 euros, ja que s’ha passat dels 2.491.023 euros per recaptació de l’IBI urbana del cas urbà de l’exercici fiscal del 2013 als 2.011.980 euros en el 2014. “No obstant això, hem pal·liat la baixada dels ingressos amb una millora de la gestió dels nostres recursos, una aplicació de reduccions en els gastos superflus i una millora de la gestió recaptatòria en el polígon industrial”.