Bota al contingut principal

Les sis línies estratègiques desenrotllades han permés la inserció laboral de 355 veïns durant el 2013.

El consistori d’Almussafes ha presentat l’informe econòmic de l’Agència de Desenrotllament Local i Promoció Socio-Econòmica (ADL) en el que es detallen els resultats obtinguts amb el Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació, aprovat al març del passat any i desenrotllat durant els últims dotze mesos. El govern municipal fa un balanç positiu del programa centrat en la creació d’ocupació, la promoció de les activitats econòmiques i el foment de la formació dels desocupats, ja que ha permés la inserció laboral de 355 veïns i la consegüent reducció de la xifra de parats de la població. Dels 429.000 euros consignats inicialment en el pressupost per a l’aplicació de les sis línies estratègiques del Pla d’Ocupació del 2013, finalment l’ajuntament ha executat 407.604 euros, una xifra que, fonts municipals, qualifiquen de molt elevada per a un municipi que compta amb una població activa de tan sols 6.283 habitants.

De les 355 persones contractades, 45 ho han sigut directament per l’Ajuntament a través de la borsa de treball a què es van apuntar, tal com es desprén de l’informe econòmic presentat esta mateixa setmana, 208 persones amb dificultats d’inserció laboral admeses en la Bossa d’Ocupació, per a ocupacions diverses, a través d’empreses com a Formació i Recursos Didàctics, Talher, Brakesport, Girsa, Construccions Copoví, Gestió, Salut i Esports i Construccions Marí Aleixos.

Els primers contractes, destinats a l’execució de treballs de manteniment de senyalització horitzontal i elements de Seguretat Viària, al servici extraordinari de neteja de restes incrustades en zones de vianants i zones de jocs infantils, a labors de neteja i manteniment en les piscines o a les substitucions d’estiu en les empreses esmentades anteriorment, es van formalitzar a partir del mes de juny del passat any. Conclòs el període vacacional, durant els mesos d’octubre i novembre del 2013, dos oficials de primera, dos oficials de segona i sis peons de la Bossa d’Ocupació van dur a terme treballs de manteniment en la ronda de circumval·lació i en les distintes rotondes de la localitat. Així mateix, el passat mes de gener van concloure els contractes dels cinc peons que van desenrotllar tasques de suport en les instal·lacions esportives i dels dos peons i un oficial que van executar obres de manteniment en els parcs i jardins públics.

Altres 26 persones han sigut contractades gràcies a la inversió de 103.931 euros destinats al desenrotllament d’una altra línia estratègica, dedicada a intervenció en sectors i col·lectius específics, acció en què també s’inclouen altres 31.800 euros de subvencions directes a fons perdut a un total d’11 empreses del nucli urbà i del polígon que han inserit laboralment a estos 26 desocupats empadronats a Almussafes, durant un mínim de tres mesos. Faurecia, Johnson Controls, Valdesa o Gestamp Levante són algunes de les indústries que s’han acollit a les esmentades ajudes a la contractació del Pla d’Ocupació, amb subvencions a fons perdut de fins a 2.500 euros per cada contracte.

La potenciació de l’activitat emprenedora i de l’economia social, a través d’ajudes econòmiques a projectes empresarials locals, a les que el consistori municipal ha destinat 25.000 euros, ha suposat l’obertura de dotze nous establiments comercials en el municipi i la inserció laboral, per tant, d’altres 12 persones emprenedores.

El programa d’ocupació del passat any també ha suposat la contractació de 64 veïns i veïnes en el sector agrícola, per mitjà de les subvencions municipals a la contractació en empreses cooperatives, dotades amb 65.000 euros.

Finalment, la resta de l’execució pressupostària del pla, destinada a la potenciació dels servicis que brinda l’ADL, al foment de la formació professional ocupacional contínua dels desocupats i al desenrotllament empresarial, ha permés l’accés a un lloc de treball, tant en Ford com en el Polígon, a 208 persones, la qual cosa fa un total de 355 veïns d’Almussafes que gràcies al Pla d’Ocupació s’han inserit laboralment en el passat any.

“Considerant que al Gener del 2013 el SERVEF tirava una xifra de 722 desocupats d’Almussafes, i que gràcies al Pla d’Ocupació s’ha aconseguit la inserció de 355 veïns, estadísticament la xifra de desocupats d’Almussafes al final de 2013 s’hauria reduït a 367 parats, quasi a la mitat. El que distorsiona els resultats són les 360 persones empadronades en el nostre municipi en edat de treballar (de 16 a 66 anys), a causa de l’efecte crida que suposa l’increment d’activitat de Ford i del Polígon Industrial”, afirma Mª Carmen Santos Juanes, regidora d’Indústria i Treball. “És precisament l’èxit econòmic que està suposant la reactivació del polígon, així com l’òptima gestió de l’ADL d’Almussafes, la qual cosa atrau a molts desocupats de la comarca a empadronar-se en el nostre municipi i el que, a la fi, distorsiona l’estadística global de l’ocupació.”