Bota al contingut principal

En l’oferta educativa del 2014-2015 també volen incloure altres quatre cicles formatius

L’institut és el centre de referència del conjunt d’empreses del parc industrial Rei Joan Carles I

Tant la direcció del centre educatiu, com el propi Ajuntament d’Almussafes i l’Associació de Propietaris i Usuaris del parc Industrial Joan Carles I (APPI) estan treballant conjuntament per a obtindre el vistiplau de la Conselleria d’Educació per a la implantació, durant el pròxim curs educatiu 2014-2015, de la Formació Professional Dual en l’especialitat de Mecatrónica.

La nova oferta educativa de l’IES Almussafes podria incloure els cicles formatius Robòtica i Automatització Industrial, Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, Transport i Logística i Comerç Internacional, al tractar-se d’especialitats formatives dels futurs professionals del sector molt requerides per part de les empreses que desenrotllen la seua activitat professional en el parc de proveïdors de la factoria Ford.

El passat 7 de març, el Cúster d’Automoció de la Comunitat Valenciana, junt amb l’Associació de Propietaris i Usuaris del parc Industrial Joan Carles I i l’IES Almussafes, va organitzar una Jornada centrada en la Formació Professional Dual i celebrada en la seu de l’Associació Valenciana de la Indústria de l’Automoció (ARREGLA). El principal objectiu de la mateixa era informar les empreses sobre el nou programa d’estudis que s’implementarà en els centres de FP a partir del pròxim curs educatiu 2014-2015, i que l’IES Almussafes pretén iniciar, el pròxim mes de setembre.

De fet, durant el desenrotllament de la Jornada, va ser el propi director del centre educatiu, Joan Rovira, el qual va avançar la intenció del centre d’oferir Formació Professional Dual en Mecatrónica, junt amb uns altres de nous cicles que ja s’han sol•licitat a la Conselleria d’Educació. En concret, la direcció de l’IES, amb el suport del propi Ajuntament d’Almussafes, va formalitzar el passat mes de març la petició formal per al desenrotllament de les especialitats de Robòtica i Automatització Industrial, Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, Transport i Logística i Comerç Internacional en formació dual, ja que les empreses han mostrat el seu interés per les mateixes i en l’àmbit d’influència del parc industrial no hi ha centres educatius que les impartisquen. “Considere que sent l’IES Almussafes el centre de referència del polígon i dotat d’un prestigi àmpliament provat, és, sens dubte el més adequat per a oferir estes noves titulacions amb la major qualitat i efectivitat, tant per qüestions de proximitat com per les excel•lents relacions de col•laboració que manté amb les empreses en l’àmbit de cooperació amb l’educació”, explica l’alcalde, Albert Girona.

Precisament la Jornada va comptar amb la presència d’un tècnic de la Conselleria d’Educació i del director general de FP, als que li ls va definir de manera directa el programa de formació professional que l’IES Almussafes vol implementar el pròxim curs educatiu. “Confiem que la Generalitat Valenciana aposte pel nostre centre per a implantar la formació dual i concedisca els nous cicles sol•licitats, ja que la implicació de les empreses en els processos de formació, adaptats a les seues necessitats particulars, està plenament assegurada”, conclou el president de la corporació.

Trajectòria de l’IES en la formació professional

En l’actualitat, l’IES Almussafes està formant a la sexta promoció del mòdul de grau mitjà de tècnics en Instal•lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies i a la sèptima del cicle formatiu de grau superior de manteniment d’equip industrial.

La demanda d’ambdós titulacions ha superat totes les expectatives durant el present curs, ja que les matrícules es van completar en la seua totalitat i inclús moltes peticions d’alumnes van passar a la llista d’espera.

La particularitat de l’entorn industrial d’Almussafes i el perfil de professionals que demanden les empreses del parc de proveïdors i de la pròpia factoria Ford està propiciant que les esmentades promocions tinguen cada vegada una major demanda.

El passat any, el 50 per cent dels estudiants van obtindre un contracte laboral, una vegada concloses les pràctiques en les empreses en què havien desenrotllat el mòdul FCT (Formació en Centres de Treball) inclòs en el pla d’estudis de les esmentades titulacions.

El centre va iniciar la Formació Professional al setembre del 2005. Fins a la data, han obtingut el títol de tècnic superior 56 alumnes i de tècnic de grau mitjà 161.