Bota al contingut principal

A finals del mes de gener, i després de patir un altre increment del preu en la factura elèctrica, l’Ajuntament de Vila-real i concretament l’àrea de Serveis Socials que dirigeix la Regidora de Compromís, Mònica Alvaro, va decidir que calia fer alguna cosa per pal·liar i lluitar contra la pobresa energètica.

Cada cop són més les persones usuàries de Serveis Socials que no poden fer front mensualment a la factura de la llum i que pateixen el tall del subministrament, i de manera general l’encariment del rebut de l’energia elèctrica ofega a les famílies que han vist com en els últims deu anys el preu de la llum ha augmentat un 70%, sent el País Valencià la quarta autonomia on més morts es produeixen a conseqüència de la pobresa energètica.

Per això, durant el mes de gener es va crear el Gestiona’t, un servei pioner en tots els sentits que ha ajudat a les persones a reduir la seua despesa elèctrica, a adequar els seus consums d’una manera responsable i a equiparar el consum real amb la facturació mensual. Així des del 21 de gener fins al 21 de març són 80 el nombre de persones que han visitat el servei i 83 el total de serveis prestats (3 han estat atesos per mail). El màxim estalvi aconseguit per a una determinada persona al revisar la seua factura de la llum ha estat de 275,37€, tot i que també, hi ha dos casos en els quals l’estalvi aconseguit ha estat de 0€. No obstant això, la mitjana d’estalvi aconseguit (anual) és de 87,34€ per persona.

L’atenció especialitzada del Gestiona’t, a banda d’assessorar sobre les tarifes més adients i consums, també actua com a conseller alhora d’ajudar a les persones que visiten el servei a fer un estalvi real de consum elèctric, redundant així en un benefici econòmic però també medi ambiental; es calcula que si de tots els estudis realitzats fins ara (83) es fera un estalvi del 20% , podríem parlar d’una reducció d’emissions a l’atmosfera d’11.733kg CO2/any, la qual cosa és el màxim estalvi d’emissions que fins ara Vila-real havia aconseguit de forma indirecta, és a dir, incidint en el consum de la ciutadania i no en el consum de l’Ajuntament, on també s’han fet auditories, mesuraments, etc.

Podem també afirmar que el Gestiona’t ha assessorat en gran part dels casos al voltant de la tarifa de discriminació horària i també s’han rebut preguntes al voltant de la idoneïtat del canvi de potència elèctrica; tot i que cal recalcar que des del passat 3 d’agost del 2013 els canvis de potència vénen gravats amb un 50% més, la qual cosa fa que sol·licitar una variació de la potència elèctrica contractada resulte una despesa important per a totes les economies domèstiques. També per part del Gestiona’t s’ha detectat que solament tres de les persones que han utilitzat el servei d’assessorament municipal han pogut acollir-se al “bo social” a causa de les estrictes condicions que es presenten per tal d’optar a una tarifa social, tot i que la unitat familiar presente problemes econòmics greus.

Finalment, i davant la bona acollida que el servei municipal ha tingut entre la ciutadania, la regidora de Compromís, ha declarat que el Gestiona’t es mantindrà fins al mes de desembre. A més, Alvaro ha manifestat: “des de l’aprovació en març del Real Decret 216/2014 es preveuen canvis importants que afectaran els consumidors a partir del mes de juliol. Per això creiem que caldrà una orientació i un assessorament a la ciutadania que es veu perduda alhora d’interpretar la factura de la llum. Nosaltres continuarem prestant el servei que s’ha manifestat de gran utilitat pública i ha ajudat a 81 famílies a reduir les seues despeses de forma substancial”.