Bota al contingut principal

La nova normativa impulsada per Compromís des del Govern d’Ontinyent eximeix d’aquest pagament als afectats a partir de 2014.

El regidor d’Hisenda Joan Gilabert, destaca que forçar aquest pagament “no seria ètic ni moral” i anima a altres ajuntaments a prendre mesures similars.

L’Ajuntament d’Ontinyent destinarà 20.000 euros a evitar que les víctimes de desnonaments paguen l’impost de plusvàlues dels seus habitatges. Es tracta d’una “paradoxa legal” que es produeix atès que la transmissió de l’immoble, encara que vinga motivada per una execució hipotecària o per una dació en pagament de deute hipotecari, obliga al pagament de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys.

El Govern d’Ontinyent ja havia actuat contra aquestes situacions, establint una normativa que eximeix del pagament d’aquest impost als casos de desnonaments i dacions en pagament a partir de 2014. Malgrat això, es dóna la circumstància que anteriorment a aquesta data existeixen més de 50 expedients que han de fer front a aquesta situació, per un import conjunt de 20.000 euros. El regidor d’Hisenda, Joan Gilabert, ha explicat que des del Govern d’Ontinyent “pensem que aquesta situació no és ètica ni moral, i per això portarem al pròxim ple del 22 de maig unes ajudes compensatòries perquè els afectats que es troben en aquesta situació puguen fer front a aquestos pagaments”.

Segons explica el regidor, la subvenció es limitarà als casos més greus, és a dir, a aquelles famílies desnonades el 2013 del seu habitatge habitual i sempre que no tinguen més propietats a més de l’afectada. Està previst que aquestes subvencions es tramiten i resolguen segons l’ordre de la data de presentació, i el seu import individual serà el del total del deute tributari derivat per raó de la transmissió.

Joan Gilabert insistia que “aquestes famílies afectades no han provocat la situació a la qual s’han vist abocades, no entenem que en aquests casos s’haja de pagar un impost que ve derivat de la pèrdua de l’habitatge. El Govern d’Ontinyent pensa en les persones abans que en els bancs i per això pren aquestes mesures, que animem a altres consistoris a aplicar per justícia envers aquestes persones”, concloïa el regidor d’Hisenda.