Bota al contingut principal

L’Ajuntament d´Albaida ha volgut apostar pel sistema d´administració electrònica d´expedients per mitjà de l´eina elaborada per l´empresa esPublico, adaptada totalment a la Llei 11/2007 d´accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Aquesta aplicació permetrà digitalitzar la informació que entra a l’Ajuntament de forma molt simple, de manera que tota la documentació i els expedients queden perfectament organitzats i controlats a nivell telemàtic. Evitarem així l´emmagatzematge en paper i reduirem dràsticament la necessitat d’utilitzar paper, la qual cosa significa un estalvi de despeses corrents per a l´administració local. El personal municipal ha estat formant-se en la nova tecnologia, que millorarà  l’eficiència de l’organització i l’aprofitament dels recursos tècnics i humans.

A més la plataforma electrònica no sols suposa beneficis a nivell intern sinó que esta nova operativa implica una gestió molt més fàcil i còmoda pels veïns d´Albaida. En breu els albaidins podran realitzar sol-licituds i tràmits, així com conèixer l´estat dels expedients que es tramiten d´una manera molt més ràpida i eficient. El portal electrònic on es podran realitzar serveis de registre telemàtic, certificació i notificació electrònica amb el dni electrònic o simplement descarregant els documents és: www.albaida.sedeelectronica.es.

L´Alcalde, Josep Albert, que aposta per les noves tecnologies, ens explica que “amb la implantació d´aquesta aplicació hi haurà una millor organització interna de l´Ajuntament i sobretot es facilitarà la gestió a través d´internet als veïns d´Albaida, millorant així la relació del consistori amb la ciutadania.”