Bota al contingut principal

 

La portaveu adjunta del grup parlamentari Compromís, Mónica Oltra, ha anunciat la presentació en Les Corts d’una proposició no de llei per què s’inicie el procediment de reforma de l’Estatut d’Autonomia amb la finalitat d’eliminar l’aforament dels diputats del parlament valencià.

Segons ha assenyalat Oltra “l’aforament de diputats i diputades no pot ser una ferramenta per a pervertir el procés judicial. En el nostre territori hem vist com els diputats imputats han utilitzat la dimissió per a paralitzar un procediment penal, per què aquest vaja a un altre jutjat, per a tornar a començar el procediment o per a tornar a tindre la possibilitat de demanar nul·litats”.

La condició de persona aforada, que no ha de confondre’s amb la immunitat, suposa un tracte desigual davant la llei, originat en el càrrec de representació que ostenta la persona, atorgant un aforament especial jurisdiccional, que implica què les causes que es puguen seguir contra aquesta les puga conèixer un tribunal concret. L’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana preveu en l’apartat tercer, paràgraf segon, l’aforament en favor del Tribunal Superior de Justícia dels parlamentaris de Les Corts.

Aquest tracte desigual no existeix al mateix nivell d’amplitud ni en països del nostre entorn europeu ni en EE.UU. D’Espanya es diu que és l’estat amb major nombre d’aforats del món. El motiu de la seua existència es remunta a la transició política, en que es va buscar protegir la llibertat d’expressió i les garanties d’exercici democràtic dels càrrecs electes. Aquesta especial protecció va anar ampliant-se i finalment s’ha convertit en un instrument de tracte desigual utilitzat-se com obstacle per a les investigacions judicials i generant retards en els processos ja de per si tardans.

Donat que l’aforament s’arreplega en una llei aprovada per Les Corts -ha afegit Oltra-, ens correspon a nosaltres demanar i aprovar que ho deixe de ser, a fi d’exigir un tracte igual de tots els ciutadans i totes les ciutadanes davant la justícia. És necessari que es legisle per a eliminar l’aforament i que tots els diputats i diputades tinguen el mateix jutge predeterminat per la llei que la resta de ciutadans”.

Així en la Proposició No de Llei de Compromís es demana concretament que Les Corts acorden iniciar el procediment per a la modificació de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril, acordant la derogació del paràgraf segon de l’apartat tercer de l’Estatut d’Autonomia, llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril.

Així mateix esta iniciativa parlamentària proposa especificar una disposició transitòria que regule la aplicació d’aquesta modificació legislativa a les investigacions i processos judicials que s’estiguen duent a terme en l’actualitat al Tribunal Superior de Justícia per motiu d’aforament, els quals seguiran el seu curs a l’esmentat òrgan judicial independentment que la dimissió del diputat o diputada es produïsca estant viu el procediment, per què la continuació i bona marxa del procés no puga ser alterada per la pèrdua de la condició d’aforament.