Bota al contingut principal

El diputat de Compromís, Juan Ponce, ha registrat en les Corts una sèrie d’iniciatives parlamentàries per a inquirir el Consell sobre si pensa prendre mesures per a evitar que es repeteixen els riscs a què queden exposats els habitants de la Ribera i els seus béns per culpa de l’absència total d’inversions en els pressuposts de l’estat destinades al Pla Global front a les inundacions a la Ribera del Xúquer.

 Segons ha assenyalat Ponce la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va publicar el passat 2013 un document en el que s’actualitzen els mapes de perillositat per inundació i els mapes de risc d’inundació de les àrees amb risc potencial significatiu, on la comarca de la Ribera, figura com una de les zones amb més danys que una inundació podria causar.

 “Malgrat la situació d’especial perillositat per risc d’avingudes a la comarca de la Ribera, hem de denunciar la situació de paralització dels treballs relacionats amb el Pla Global front a inundacions a la Ribera del Xúquer, denominat Pla d’Avingudes, que va començar a elaborar-se a finals dels anys 90 i que va donar lloc a una proposta d’actuació en l’any 2000. La Mesa de Participació creada el 20 de maig de 2010 i constituïda per representants de les tres administracions -estatal, autonòmica i local-, grups ecologistes, sindicats, organitzacions agràries, regants i entitats ciutadanes es troba paralitzada des del 14 de desembre de 2011, sense que el seus treball hagen conclòs”.

 Segons denuncia Compromís malgrat ser aquest tema de suma importància per a la comarca de la Ribera, els pressuposts de l´Estat per a 2014 no van inclouren ni un sol euro per actuacions de prevenció de les avingudes a la Ribera del Xúquer.

 “Es per això que instem el Consell a què, davant els riscs que comporta per als habitants de la Ribera aquesta falta d’interès reclame al Govern Central que als pressupostos Generals de l’Estat del 2015 es recullen inversions reals destinades al Pla Global front a les inundacions a la Ribera del Xúquer”, ha conclòs Ponce.