Bota al contingut principal

El diputat per Castelló de Compromís, Josep Maria Pañella, ha explicat que “davant dels problemes que han sorgit per l’inici precipitat del curs escolar, hem presentat a les Corts una proposició no de llei en la qual s’insta la conselleria d’Educació a “revisar les dates d’inici del curs següent i a consensuar-la amb tots els sectors de la comunitat educativa”.

El diputat de Compromís ha recordat que “el Reial Decret 486/1997, que està plenament en vigor, preveu que “la temperatura dels locals on es realitzen treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa entre els 14 i els 27 graus”, i aquesta previsió s’ha incomplert de manera reiterada en molts centres escolars valencians durant els primers dies de setembre, quan els centres equivalents d’altres parts de l’estat encara estaven tancats. Per tant, existeixen clares responsabilitats relacionades amb la salut i la seguretat dels treballadors, i algú, la consellera i els seus més directes col.laboradors, n’haurà de respondre legalment”.

Pañella ha dit que “no ens val l’argument fet públic des de la Conselleria, en el sentit que l’administració educativa no era responsable de les altes temperatures registrades, i és que, encara que aquesta afirmació fora certa, no ho seria menys que té una responsabilitat, diguem-ne per complicitat, per haver avançat les dates d’inici del curs sense cap raó pedagògica ni cap recolzament tècnic, sinó únicament per interessos polítics. Per això volem que aquest fet no es torne a repetir, i que el curs vinent, siga qui siga qui gestione aquesta Conselleria, consensue amb els diferents sectors del món educatiu la data i les condicions del seu inici”.