Bota al contingut principal

La recentment aprovada Llei 15/2014 de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa que ha estat aprovada recentment pel govern del Partit Popular a les Corts Espanyoles, suposa la continuació d’un atac frontal per la Igualtat de la Dona.

Aquesta llei suprimeix la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats, fins ara depenent del Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat que passa a estar sota la direcció d’un recentment creat Institut de la Dona i d’Igualtat d’Oportunitats, rebaixant les tasques que fins ara eren competències de la Dona a un Institut, que a més, es descafeïna, ja que si abans es comptava amb òrgans com el Consell Rector i l’Observatori de la Salut de la Dona, aquestos també es veuen suprimits.

Per a la Regidora de Compromís, Mònica Alvaro, aquesta nova llei vol llevar-se de sobre moltes de les competències que treballaven per una igualtat real de les dones, que potenciaven mesures de conciliació de vida familiar i laboral, sobretot en aquest sentit, on les polítiques cap a la inserció de les dones deixen de tenir importància, així com altres relacionades amb la salut reproductiva i sexual de les dones.

Finalment aquesta nova contra-reforma de l’Administració Central esborrarà de l’abast de les dones polítiques d’ocupació, polítiques d’igualtat en la negociació col·lectiva, polítiques per a la sensibilització social, informació i participació per a la promoció de la igualtat i finalment també desapareixen les poques polítiques per a la conciliació de la vida familiar i laboral que les dones havien assolit al llarg d’aquestes tres dècades en democràcia.

Per a Mònica Alvaro, regidora de la Dona a Vila-real, aquest és el primer pas que es pega per a fer desaparèixer serveis en pro de la igualtat com ara la Regidoria de la Dona que ha estat 20 anys al costat de les vila-realenques i que ha assolit èxits en matèria d’igualtat al llarg d’aquestes dues dècades.