Anar directament a les notícies

L’alcalde de Tavernes dóna a conéixer la memòria d’alcaldia del pressupost del 2015

Publicat el en Governs amb Compromís

El Grup Municipal de Compromís-Bloc té a bé informar que avui dijous, dia 4 de desembre, a les 13 hores, s’ha celebrat la Comissió Municipal Informativa d’Hisenda per tractar els pressupostos del 2015 de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. El plenari on es debatran i es sotmetran a votació els pressupostos del 2015 s’ha convocat per al pròxim dimarts dia 10 de desembre a les 13 hores.

El passat dilluns dia 2, i amb quatre dies d’antelació es va convocar la Comissió Municipal Informativa d’Hisenda celebrada avui. Conjuntament a la convocatòria se’ls va lliurar als regidors tots els documents que formen part de l’expedient administratiu, a saber:

– Pressupost d’ingressos

– Pressupost de despeses

– Plantilla de personal

– Annex d’inversions

– Informe d’intervenció

– Informe d’estabilitat pressupostària i de deute públic

– Memòria de l’alcaldia

L’alcalde de Tavernes, Jordi Juan, ha volgut facilitar la “memòria d’alcaldia” als mitjans de comunicació i a la ciutadania en general referida a aquest pressupost. El document forma part de l’expedient administratiu que s’ha dictaminat avui en comissió. Com es tracta d’un document redactat pel mateix alcalde i de contingut polític, no es vulnera cap precepte legal respecte a l’obligació que tenen els regidors de mantindre la confidencialitat dels expedients administratius des que es presenten en comissions fins el ple.