Anar directament a les notícies

L’alcalde Jordi Juan dóna presenta la resolució d’alcaldia amb els nomenaments de membres de la Junta de Govern, la designació de nous tinents d’alcaldia i les matèries delegades

Publicat el en Governs amb Compromís

L’alcalde, Jordi Joan, ha donat a conéixer la resolució d’alcaldia sobre nomenaments de membres de la Junta de Govern, designació de tinents alcaldes i les delegacions que cadascú assumeix.

La Junta de Govern Local està formada pels tinents alcaldes que, segons la nova distribució, queda en l’ordre següent: Primera tinent alcalde, Llum Sansaloni; segon tinent alcalde, Perfecto Benavent, tercer tinent alcalde, Josep Llácer i  Gandia i quart tinent-alcalde Evarist Sansaloni.

Quan a delegacions, Llum Sansaloni serà la regidora delegada de Serveis Públics, Contractació, Agricultura, Educació i Sanitat; Perfecto Benavent assumeix les delegacions de les àrees d’Hisenda;  Interior i Personal i també d’Urbanisme; Josep Llácer tindrà les competències delegades de Foment Local, Turisme, Festes, Joventut i Esports i per últim,

Evarist Sansaloni, ostenta les delegacions de Seguretat Ciutadana i Cultura.

L’alcalde ha delegat la presidència  dels consells i comissions municipals als tinents  d’alcalde que tenen atribuïda  la competència. El Consell Agrari  Municipal, el Consell  Escolar Municipal, la Comissió d’Escolarització i el Consell Gestor de l’Escola Infantil Víctor Calatayud seran presidits per Llum Sansaloni, com també la Mesa de Contractació. El Consell de la Policia  Local  i la Junta Local de Seguretat estarà presidida per Evarist Sansaloni.

La  presidència   efectiva  de  les  comissions   municipals   informatives   queden de la següent forma: la d’Hisenda, la d’Urbanisme  i la de Règim Interior seran presidides per Perfecto  Benavent, mentre la de Serveis Públics, Contractació i l’Especial de Seguiment de l’Aparcament  queda a càrrec de Llum  Sansaloni

L’alcaldia tindrà les competències en matèria de participació ciutadana i  serveis socials i  aquelles que no tenen delegació expressa a través de la resolució.