Bota al contingut principal

Evarist Sansaloni, regidor de l’area de Seguretat Ciutadana, ha confirmat que l’equip participat per l’oficial Ángel Palomares i l’agent Begoña Escorihuela, ambdós especialistes en violència de gènere, ha obtingut un 9’5, la nota més alta del “I Curs d’Especialista” celebrat al llarg del 2013 i 2014. El treball de final de curs va ser exposat i defensat pels agents el passat desembre en l’IVASPE, a Xest. L’equip, indica el regidor, compta amb el recolzament i suport de l’intendent de la Policia Local i de l’Ajuntament de Tavernes.

 

Sansaloni ha explicat que el treball de l’equip “tractava sobre la violència de gènere sobre els adolescents en les xarxes socials. El tribunal qualificador ha destacat que el treball centra la importància del problema i l’efecte de les xarxes socials en els adolescents. L’estudi, molt valorat pel tribunal per la perfecta presentació i desenvolupament argumental, constata el problema que el 90% dels joves no distingeix clarament que és o no és violència de gènere“.

 

El regidor ha valorat molt positivament el treball i ha remarcat que “l’Ajuntament té una gran implicació i facilita totes les tasques de formació dels agents per tal d’ajudar i col·laborar en l’eradicació d’aquesta problemàtica. Tavernes ha estat capdavanter i ha participat en moltes experiències, algunes pioneres fins i tot a nivell europeu“.

 

Sansaloni ha efectuat un repàs de les darrers actuacions formatives i d’informació al ciutadà, on ha recordat que el passat novembre es va organitzar la conferència de violència de gènere celebrada a l’Ajuntament amb la presència del magistrat de Sueca, Fiscal i Guàrdia Civil.

 

També a novembre, els agents participaren en un curs intensiu de matí i vesprada celebrat a Gandia, junt a especialistes dels cossos i forces de seguretat, un fiscal de València, advocats, psicòlegs i metges. En el curs, l’equip de Tavernes va actuar com a ponent en una de les sessions i va ser felicitat pels participants de les jornades.

 

El passat més de desembre, els agents i l’intendent van participar en el curs de violència de gènere des de la perspectiva local celebrat a la Mancomunitat de la Safor a Gandia dins del Pla de Formació Local de la Diputació de València.