Anar directament a les notícies

Compromís planteja un text alternatiu a la Llei que regula la Iniciativa Legislativa Popular

Publicat el en General

Oltra: “Volem augmentar la participació i així millorar la democràcia, plantegem que es reduisquen les signatures a 10.000, que l’edat mínima per participar siguen els 16 anys, que les entitats socials puguen ser promotores i acabar amb l’excessiu límit de matèries que poden ser abordades en una ILP, entre altres millores”.

El grup parlamentari Compromís ha registrat en Les Corts una esmena a la totalitat, amb text alternatiu al Projecte de Llei de la Generalitat pel qual es regula la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Segons ha indicat la diputada de Compromís i candidata a la Presidència de la Generalitat, Mónica Oltra, “plantegem una nova redacció d’esta Llei, amb l’objectiu d’aconseguir que la ciutadania puga sentir-se veritablement partícip del sistema parlamentari mitjançant la proposta i el diàleg”.

La primera millora que introdueix Compromís respecte al text impulsat pel Consell correspon a les matèries legislatives susceptibles d’iniciativa popular. El plantejament de l’esmena de Compromís és contrari a les limitacions de matèries que coarten l’expressió ciutadana en les ILP. “És més, atès que la Iniciativa Legislativa Popular és un instrument de democràcia participativa, que no estrictament de democràcia directa, en haver de superar la iniciativa un tràmit parlamentari i sent que la gent proposa però no decideix, no té sentit limitar les matèries sobre competències pròpies sobre les quals la ciutadania pot proposar a les seues persones representants que legislen”, assenyala Oltra.

Al costat de les exclusions materials l’altre efecte dissuasiu per a materialitzar el dret a la iniciativa legislativa popular l’ha constituït sempre l’elevat nombre de signatures requerit, per la qual cosa per a afavorir la participació democràtica, l’esmena de Compromís redueix notablement el nombre de signatures exigible a 10.000, adaptant-se a la realitat poblacional i harmonitzant el nombre de signatures necessàries a països del nostre entorn i a la Iniciativa Legislativa Popular Europea que té establertes les signatures en un nombre equivalent al 0,2 de la població.

Entre les millores que introdueix el text de Compromís es troba l’edat mínima per a poder participar. “Atès que estem legislant sobre un procediment d’iniciativa ciutadana, que no de decisió final, estem davant un mecanisme òptim perquè la joventut formen part del debat polític i del procés d’adopció de decisions, iniciant-se en l’exercici de la ciutadania mitjançant la proposta”, assegura Oltra. Així es fixa en 16 anys l’edat mínima que és l’edat en què el nostre ordenament jurídic faculta a les persones a emancipar-se i per tant a tenir una vida independent la qual cosa suposa atorgar-li el seny suficient per a la seua vida autònoma i conseqüentment per a la participació en assumptes públics.

Una altra de les mesures adoptades davall el mateix objectiu és no vetar la participació a les persones recloses en centres penitenciaris, doncs la seua condició de reclusos no els hauria de convertir en ciutadans o ciutadanes sense drets, llevat que la sentència condemnatòria així ho haguera determinat expressament.

Compromís introdueix que també tinguen legitimació per a la promoció de la iniciativa legislativa popular les associacions, agents econòmics i socials, ONG’s i d’altres entitats amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre.

En quant a l’Audiència de la comissió promotora Compromís proposa que el representant que designen forme part de la tramitació i debat al si de la comissió parlamentària amb veu i sense vot. I tinga dret a: Intervenir amb les mateixes condicions que les persones portaveus dels grups parlamentaris, Proposar compareixences de persones i entitats, Participar en totes les reunions de la ponència, Rebre dels serveis jurídics de les Corts tota la informació i la documentació que tinga relació directa amb la iniciativa legislativa o la seua tramitació, Remetre queixes o d’altres manifestacions a la Mesa de les Corts, que haurà de respondre en el termini màxim d’una setmana.

De la mateixa manera per al cas de que la Comissió promotora considerara que durant la tramitació parlamentària s’ha vulnerat el esperit o l’objectiu de la proposta, la totalitat de membres de la comissió si així ho consideren presentaran un escrit davant la Mesa informant de la retirada de la seua proposta i els motius de la mateixa, que suposarà la paralització immediata de la tramitació.

El text de Compromís també incorpora que la web oficial de les Corts haja de crear un apartat específic per a les iniciatives legislatives ciutadanes, amb la normativa aplicable, una guia i un formulari o plantilla a complementar per les persones promotores per tal de facilitar la presentació de les iniciatives legislatives ciutadanes, entre altres possibles continguts.