Bota al contingut principal

L’ajuntament de la Font de la Figuera ha tancat l’any 2014 amb un resultat pressupostari positiu. Així ho demostra l’informe d’intervenció, el qual detalla que, una vegada confeccionada la liquidació del pressupost d’aquesta entitat corresponent a l’exercici de l’any 2014, s’ha aconseguit arribar a la xifra de 412.898,57 euros a favor de l’ajuntament.

 

A més, cal tenir en compte que l’ajuntament de la Font de la Figuera, ara mateix, és un creditor de la Generalitat. El Consell deu a l’ajuntament més de 100.000 euros de programes i plans d’ocupació de la Generalitat (corresponen a plans, alguns d’ells, que encara s’estan executant i per tant no estan justificats, no procedint el seu abonament íntegre) que ja va avançar en el seu moment el consistori, a més dels 204.047,91 euros del Pla d’Ajust de l’any 2012 (corresponent al Enoturisme del 2011, subvencionat per la Generalitat al 100% i no pagat), el que suposa una quantitat superior als 300.000 euros.

 

El regidor de Promoció Econòmica, Vicent Muñoz, ha manifestat: “som conscients que la racionalització dels serveis públics ha de ser clara, però no menys clar deu ser el compromís de l’ajuntament amb la prestació de serveis socials, essencials amb aquelles persones que ho estan passant pitjor, i no només no deixar de prestar-los, sinó en alguns casos augmentar els serveis prestats a la ciutadania”.

 

“Aquestes dades demostren que estem treballant i gestionant de forma correcta per complir amb la reducció del dèficit que ens correspon, però també deixen clar que si la Generalitat no salda el deute que té amb l’ajuntament aquest pot veure afectada la seva liquiditat (facilitat de pagament)”, ha matisat Muñoz.

 

Seguint la mateixa línia de les declaracions de Muñoz, la gestió duta a terme per l’ajuntament de la Font de la Figuera demostra que és possible “racionalitzar la despesa” i distribuir, al mateix temps, els recursos del consistori, a favor del foment del ocupació i de les necessitats bàsiques de les persones”.

 

“No és de rebut que en uns moments tan complexos com els que vivim hàgem de ser els ajuntaments els que fem de creditors de la Generalitat, quan estem fent la nostra feina i la nostra gestió com cal”, afirma Muñoz.

 

“L’exemple més flagrant són les limitacions en la creació i desenvolupament dels plans d’ocupació locals, que queden bloquejats per instàncies superiors. Si la ciutadania continua valorant l’atur com un dels principals problemes de la societat és precisament ací on haurien deixar-nos que invertirem, en les persones i en l’economia de proximitat”, conclou el portaveu de l’ajuntament.