Anar directament a les notícies

Tavernes estalviarà més de mig milió d’euros d’interessos en refinançar uns dels deutes municipals

Publicat el en Governs amb Compromís

L’Ajuntament de Tavernes aconseguirà estalviar 525.000 euros d’interessos en el préstec que tenia firmat amb el BBVA des de la passada legislatura gràcies a les noves condicions pactades per l’alcalde, Jordi Juan, molt més favorables als interessos de la ciutat.

El préstec, amb un valor nominal inicial de 2 milions d’euros, va ser sol·licitat en el 2010 i concedit a un interés de l’euribor+3’75. Les noves condicions pactades són euribor+1’75, amb la qual cosa l’estalvi anual serà de 35.000 euros durant cadascun dels 15 anys que queden per amortitzar-lo. Actualment hi ha pendent de pagar 1.700.000 euros.

L’alcalde Jordi Juan ha indicat que “el govern municipal continua amb la política d’estalvi gràcies a una gestió òptima dels recursos. Aquest govern no ha parat d’estalviar, sense haver deixat de costat el compliment de les obligacions que tenim amb els bancs i duent a cap una gestió responsable dels recursos municipals”.

El refinançament del deute ja ha estat firmat per l’alcalde amb l’entitat bancària.