Bota al contingut principal

L’Ajuntament de Tavernes aconseguirà estalviar 525.000 euros d’interessos en el préstec que tenia firmat amb el BBVA des de la passada legislatura gràcies a les noves condicions pactades per l’alcalde, Jordi Juan, molt més favorables als interessos de la ciutat.

 

El préstec, amb un valor nominal inicial de 2 milions d’euros, va ser sol·licitat en el 2010 i concedit a un interés de l’euribor+3’75. Les noves condicions pactades són euribor+1’75, amb la qual cosa l’estalvi anual serà de 35.000 euros durant cadascun dels 15 anys que queden per amortitzar-lo. Actualment hi ha pendent de pagar 1.700.000 euros.

 

L’alcalde Jordi Juan ha indicat que “el govern municipal continua amb la política d’estalvi gràcies a una gestió òptima dels recursos. Aquest govern no ha parat d’estalviar, sense haver deixat de costat el compliment de les obligacions que tenim amb els bancs i duent a cap una gestió responsable dels recursos municipals”.

 

El refinançament del deute ja ha estat firmat per l’alcalde amb l’entitat bancària.