Bota al contingut principal

Durant l’exercici del 2014 un total de 189 llars han fet us del servei gratuït Municipal Gestiona’t aconseguint un estalvi mig de 84,01 euros a l’any als rebuts de la llum. Segons les estadístiques portades a terme pel servei s’ha pogut constatar que seguint les pautes d’estalvi proposades és pot aplegar a reduir un 20% l’energia consumida durant un any el que significaria emetre 25.350 Kg/any de CO2 a la ciutat de Vila-real. Amb la creació d’aquest servei, la regidora de serveis socials, Mònica Alvaro ha dotat a la ciutadania de Vila-real d’una ferramenta eficaç per tal d’abaratir la factura de la llum.

Segons assenyala la regidora de Compromís: “El Gestiona’t ha demostrat ser molt útil de cara a atendre tota la ciutadania en general, ja que, per una banda, reverteix en l’economia directa de les persones assessorades, però al mateix temps també implica una millora evident pel que fa a reduir els índexs de contaminació al municipi”. Alvaro ha remarcat que “atendre la ciutadania no ha estat gens fàcil, a causa dels diversos canvis normatius que s’han produït durant el 2014 que afectaven directament les factures elèctriques dels veïns i veïnes”, en al·lusió al Reial Decret 216/2014 i el servei de “interrompibilitat”.

De fet, els diversos canvis legals que han vingut des del Govern central no han fet més que complicar i dificultar l’accés de la ciutadania a una informació clara i transparent d’allò que paguen realment per poder encendre els llums a casa”, afegeix l’edil.

Tal com reflecteix la  memòria del Gestiona’t, un 90% de les persones que visiten el servei no tenen cap coneixement al voltant de com interpretar la seua factura, el 10% que resta té coneixements més generals però segueix manifestant seriosos dubtes a l’hora d’interpretar la factura.

El balanç anual del servei reflecteix també que les preguntes més freqüents que es responen al Gestiona’t són fonamentalment la possibilitat d’abaixar de potencia elèctrica, la conveniència o no d’adherir-se al sistema de discriminació horària i qüestions al voltant del Preu Voluntari de Xicotet Consumidor (PVPC). A més, també s’han resolt dubtes referits als nous comptadors de la llum. “En resum, el Gestiona’t és un servei pioner i específic de lluita directa contra la pobresa energètica que pateixen moltes persones, a més d’una ajuda clara d’estalvi per a les famílies que reverteix directament en un millor medi ambient de la ciutat”, conclou la regidora de Compromís, Mònica Alvaro.