Anar directament a les notícies

Compromís per Ontinyent presenta una moció sobre control i seguiment dels contractes municipals

Publicat el en Governs amb Compromís

Una part molt important de la nova forma de fer política és la proximitat al ciutadà dels actes de les administracions locals mitjançant un exercici de transparència de les seues activitats. Per tant Compromís per Ontinyent, en veu del seu portaveu municipal, Joan Gilabert, ha presentat una moció al plenari de novembre per tal de controlar i fer un seguiment dels contractes municipals.

Com s’expressa a la moció als ajuntaments la ciutadania “no té massa informació sobre el nivell d’acompliment dels contractes d’obres, de serveis, de subministrament, de gestió de serveis públics, de les concessions administratives i d’altres contractes privats que signa. I a més a més es té menys informació encara pel que fa als contractes menors, que no requereixen publicitat”.

Com afirma Joan Gilabert, portaveu del grup municipal a l’ajuntament d’ontinyent, “la cessió de la gestió d’un servei públic municipal a un tercer no eximeix a l’Ajuntament de la seua responsabilitat a l’hora de garantir que aquest es desenvolupa en les condicions adequades. Per tant el correcte control de les diferents concessions municipals és un aspecte fonamental a garantir”.

Per tant el GPM Compromís a l’ajuntament d’Ontinyent ha demanat, per registre d’entrada, amb una moció per al ple de novembre que “l’òrgan competent a què, en finalitzar cada any de vigència del contracte, concessió o conveni de prestació de serveis, el tècnic de l’àrea responsable, després d’efectuar les corresponents inspeccions i rebre els informes oportuns, elabore un document d’avaluació sobre el compliment dels objectius encomanats i la qualitat del servei prestat. Aquesta avaluació serà exposada a la comissió informativa corresponent i publicada a la web municipal”.