Bota al contingut principal

El diputat de Compromís en les Corts, Josep Nadal, ha presentat una Proposició No de Llei per demanar al Consell que incloga la regularització de les activitats de pesca-turisme, demostració de pesca i turisme pesquer i aqüícola, en la futura Llei de Pesca de la Comunitat Valenciana.

Segons Nadal, “des de fa anys el sector de la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura estan passant per moments difícils, per la qual cosa cal buscar noves formes per completar les rendes del sector. I una de les maneres de fer-ho és capacitar-lo per a ofertar activitats turístiques que engloben un paquet cultural i educatiu que, al mateix temps, possibilite la divulgació de les tradicions, costums i treballs de la mar a la resta de la societat, valoritzant tota la cultura de la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura. Això facilitarà la relació de la societat des de diferents punts de vista com són la pròpia cultura, el patrimoni, o la gastronomia, entre d’altres“.

“Per a la consecució de tots els objectius citats, considerem que la millor manera és oferir al sector la possibilitat de realitzar voluntàriament activitats de pesca-turisme, com la pesca extractiva o de demostració a bord d’embarcacions pesqueres per part de professionals del sector. O també el turisme pesquer i aqüícola, que és l’activitat que es desenvolupa fora de les embarcacions de pesca i en zones relacionades amb la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura com són els ports pesquers o les instal·lacions aqüícoles, per exemple“.

Les activitats descrites, i altres, es realitzen per persones professionals del sector a canvi d’una contraprestació econòmica, i sempre enfocades a la divulgació, valorització i reconeixement de les activitats, costums, patrimoni, productes i cultura de la mar. I, evidentment, sempre prenent totes les mesures de seguretat per als turistes i per als professionals que hi participen en elles. L’objectiu final és buscar mesures que contribuïsquen a millorar la situació econòmica del sector pesquer que, moltes vegades, és l‘oblidat“, ha conclòs Josep Nadal.