Bota al contingut principal

La diputada de Compromís en les Corts, Cristina Rodríguez, ha presentat una proposició no de llei (PNL) per tal d’instar al Consell a “reconèixer el dret de les dones a alletar als seus fills i filles en qualsevol espai públic, així com el dret d’aquestos xiquets i xiquetes a ser alletats”.

Segons Rodríguez, “cal que el Consell emprenga totes les accions necessàries per a reconèixer aquest dret a les dones i als menors. I cal que, dins la normativa autonòmica referent a Igualtat, es reconega com a tracte discriminatori cap a la dona l’impediment o la prohibició d’alletar en públic”.

“Tot això s’emmarca dins del lactivisme o defensa del dret del bebè, xiquet, xiqueta a ser alletat a demanda, en qualsevol lloc, sense censura i fins que el o la menor ho desitge. Ens trobem amb que la lactància materna com a activisme social transformador qüestiona la nostra idea sobre l’àmbit públic i el privat, posant de manifest que la casa i el carrer poden conjugar-se. I si donar el pit no ha sigut un assumpte públic fins ara, és perquè no ho feien els homes, sinó les dones”.

“Trobem lactivistes altament compromeses amb les seues carreres professionals o en llocs de responsabilitat, reclamant el dret a què l’Estat reconega com un treball fonamental la seua tasca de lactants-mares. Reivindiquen el prestigi social per al fet mateix de lactar, i la cobertura d’un permís de maternitat perllongat durant el qual es respecte el lloc de treball i hi haja remuneració. Les polítiques de gènere d’alguns països nòrdics avalen esta qüestió. Suècia, per exemple, presenta el número més alt a nivell internacional de dones en llocs de representació, i també amb un dels permisos de maternitat més llargs del món”, ha afegit.

Rodríguez ha explicat que “actualment no hi ha cap llei ni a la Comunitat Valenciana ni a l’Estat espanyol que protegisca de manera efectiva el dret de les dones a alletar on i quan ho necessiten. Aquest buit legal deixa a les mares desprotegides davant actes de discriminació. Alguns casos han saltat a la primera plana mediàtica ja que han sigut denunciats per les pròpies mares i les associacions de suport a la lactància, fent referència als impediments i, fins i tot, a la prohibició d’alletar en espais públics”.

“Per això, és urgent que, des dels diferents àmbits de govern, s’actúe a favor de la normalització de la lactància materna mitjançant lleis que defensen el dret de les dones a alletar els seus fills en llocs públics, habilitant per a açò les eines normatives necessàries, i especialment les referides a Igualtat, considerant que no es tracta tan sols d’una qüestió sanitària. Considerem que aquesta PNL és un primer pas per tal d’encetar el camí cap a la protecció del dret a alletar de les mares i a ser alletats dels xiquets”, ha conclòs Cristina Rodríguez.