Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís ha presentat una proposició no de llei en Les Corts amb la qual planteja fomentar des de l’administració l’ús d’alternatives d’índole no química a l’herbicida glifosat en l’agricultura i la jardineria.

Segons explica la diputada de Compromís, Cristina Rodríguez, el glifosat és una substància activa àmpliament utilitzada en herbicides, introduït en el mercat de consum en els anys 70 del segle passat i comercialitzat a través de nombrosos productes fitosanitaris (al voltant de 750 a tot el món) per al seu ús en l’agricultura, silvicultura, jardineria i altres aplicacions domèstiques. En l’actualitat, el glifosat participa en aproximadament un 25% del mercat mundial d’herbicides.

Des de fa diversos anys es ve denunciant els potencials efectes perjudicials del glifosat sobre la salut humana. Recentment, al març de 2015 l’Agència per a la Recerca sobre el Càncer, dependent de l’Organització Mundial de la Salut, ha classificat el glifosat com “probablement cancerigen per als éssers humans”. Aquesta classificació es basa en una forta evidència que és cancerigen per als animals. Però, a més, s’intueix que actua com un disruptor endocrí i que és tòxic per a la reproducció.

L’ús de glifosat també provoca impactes sobre el medi ambient, afecta als altres éssers vius a més dels humans, contamina els sòls i l’aigua. Segons Greenpeace, “hi ha evidències científiques suficients que demostren que el glifosat té un impacte perjudicial sobre els organismes aquàtics, des d’algues microscòpiques fins a peixos i mol·luscs, passant també per les granotes i els seus cullerots, però també pot afectar a organismes del sòl, com els cucs de terra, fonamentals per a mantenir i incrementar la fertilitat del sòl”. A més, l’ús del glifosat “impacta en la reducció generalitzada de la diversitat i quantitat d’espècies i pot afectar éssers vius crucials per a l’agricultura, com són els pol·linitzadors, ja que disminueix la diversitat i l’oferta d’aliment”.

Segons assenyala Rodríguez “al començament de 2016 la Comissió Europea ha proposat renovar l’autorització de l’ús del glifosat durant 7 anys més i solament per a l’ús professional, encara que la proposta de renovació inicial havia sigut rebutjada per la Comissió de Medi ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària del Parlament Europeu, demostrant les serioses preocupacions sobre els riscos que pot suposar l’ús d’aquesta substància a la Unió Europea”.

“Compartim esta preocupació per l’ús del glifosat i en eixe sentit amb la proposició que hem presentat instem el Consell a facilitar i donar suport a les actuacions en matèria d’investigació i transferència tecnològica que atorguen prioritat a l’ús d’alternatives d’índole no química a l’herbicida glifosat en l’agricultura i la jardineria”.

“De la mateixa manera –ha afegit la parlamentària de Compromís- instem a potenciar la formació per a professionals en matèria de maneig de cultius mitjançant alternatives no químiques i ecològiques a través de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA)”.

Finalment Compromís també proposa instar a la Comissió Europea a encarregar una revisió independent sobre les conseqüències de l’ús de l’herbicida glifosat i a finançar solucions alternatives al seu ús per a garantir un elevat nivell de protecció de la salut humana i animal, i el medi ambient, donant prioritat a les alternatives no químiques i naturals.