Bota al contingut principal

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, i el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, han signat un conveni de col·laboració per a la creació de la Càtedra ‘Innova Servef-UV’, i un altre conveni per a l’estudi, foment i difusió de l’economia social des de l’àmbit acadèmic i científic.

La Càtedra d’innovació Servef-Universitat de València sorgeix com a resultat de l’aliança estratègica entre la Generalitat i la Universitat de València, amb l’objectiu d’afavorir la creació de nou coneixement i pràctiques innovadores en el camp de la formació orientada a l’ocupació.

La nova càtedra permetrà modernitzar el procés de detecció de necessitats formatives, per poder adaptar-se millor a la realitat del mercat laboral valencià, tant des del punt de vista del demandant d’ocupació com de qui l’oferta.

Aquesta iniciativa permetrà al Servef posar en marxa programes d’investigació i transferència, d’innovació, formatius i culturals orientats a oferir als ciutadans la possibilitat de millorar la seua capacitació i desenvolupament professional
Les actuacions de la Càtedra es realitzaran a la seu del programa “Califòrnia Spain – Campus Initiative” i inclouran activitats de recerca i transferència, d’innovació, formatives, culturals i divulgatives.

Conveni foment economia social

El conveni per a la realització d’activitats relacionades amb l’estudi, foment i difusió de l’economia social des de l’àmbit acadèmic i científic destinarà fins a 15.000 euros d’ajuda de la Conselleria a l’Institut Universitari d’Economia Social i Cooperativa (IUDESCOOP) de la Universitat de València.

La Conselleria d’Economia Sostenible considera d’especial interès el foment, la promoció i l’impuls del desenvolupament de l’economia social i de les empreses acollides a les seues fórmules, així com el suport a les actuacions de les entitats i estructures de l’economia social que permeten incrementar els nivells de creació i desenvolupament d’aquestes empreses.

L’ajuda prevista en el conveni es destinarà a activitats de promoció i recerca en l’àmbit de l’economia social, a accions formatives de IUDESCOOP, així com a l’organització de Jornades i participació d’esdeveniments científics i en reunions interuniversitàries.