Bota al contingut principal

La Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport va adoptar dues mesures per a augmentar la matriculació d’alumnat en l’etapa de 0-3 anys aquest curs. Una ha estat l’increment de les aules experimentals de 2 anys gratuïtes, que ofereix 1.242 places gratuïtes en centres públics d’Infantil i Primària, i l’altra, l’increment en un 10% del pressupost destinat a l’abonament infantil per a la matrícula en la xarxa d’escoletes privades.

Fruit d’aquestes mesures hi ha hagut un increment del 6,13% de matriculats en l’etapa 0-3 anys i es passa dels 37.441 alumnes del curs 2015-2016 als 39.739 del curs 2016-2017.

Segons el conseller Marzà, “aquestes mesures contribueixen a potenciar l’èxit escolar de l’alumnat durant la vida acadèmica, ja que està demostrat que l’escolarització de l’alumnat, especialment a partir dels 2 anys, ajuda a millorar el desenvolupament físic, afectiu, social i moral, així com el desenvolupament de les estructures inicials del coneixement que permeten i faciliten les adquisicions d’aprenentatges posteriors”.

Del total de beneficiats amb l’abonament infantil, el 79% de l’alumnat rebrà una ajuda igual o superior al curs passat. L’import de l’ajuda que li correspon a cada família s’ha determinat en funció de la renda per capita familiar fins als 72.460 euros anuals.

Les dades de beneficiaris de l’abonament infantil amb les quals compta Educació són de 8.048 alumnes per a les comarques d’Alacant, de 3.208 alumnes per a les de Castelló i de 25.043 alumnes per a les de València.

Bona part de la matrícula es concentra en el tram 2-3, dels quals 414 alumnes de les comarques d’Alacant, 198 de Castelló i 630 de les comarques de València tenen l’ensenyament gratuït en aules de 2 anys experimentals. A més, en aquest tram es concentra el gruix de beneficiaris de l’abonament infantil a la xarxa d’escoletes privades, 20.439 alumnes, el 56,3% del total. D’ells, 4.581 corresponen a les comarques d’Alacant, 1.881 a les comarques de Castelló i 13.977 a les de València. Cal recordar que, en el curs passat, les famílies d’aquest tram rebien totes per igual 60 euros, mentre que enguany les famílies rebran un mínim de 20 euros més i un màxim de 80 euros més del que rebien el curs passat.

Educació tracta amb aquestes ajudes de potenciar la igualtat d’oportunitats socials de les valencianes i dels valencians, alhora que s’avança en l’objectiu de millorar la conciliació de la vida familiar i laboral.

Ajuda directa a la família de l’abonament infantil

Un altre aspecte nou previst en les bases reguladores de les ajudes infantils és que es finança directament la família. És per això que una família beneficiada amb l’abonament infantil que té matriculat el seu fill o filla en una escola i ha de canviar de centre, continuarà beneficiant-se de l’ajuda en un altre centre.

Així mateix, es manté la duplicitat de les ajudes per a escoles infantils municipals que tinguen matriculats menys de 14 alumnes, als quals s’incrementarà el doble de l’import de l’abonament, sempre que en la localitat no hi haja un altre centre autoritzat per a impartir aquest nivell. Es tracta d’aquesta manera de garantir la sostenibilitat de les escoles infantils ubicades en municipis amb escassa població i que puguen continuar atenent les necessitats de les famílies que resideixen en aquests àmbits amb escassa població, a fi d’evitar desigualtats socials i econòmiques respecte a altres zones.

Imports de l’abonament infantil per al curs 2016-2017:

Tram d’edat
0 a 1 anys
Import màxim mensual 200 €
Import mínim mensual 70 €

Tram d’edat
D’1 a 2 anys
Import màxim mensual 120 €
Import mínim mensual 70 €

Tram d’edat
De 2 a 3 anys
Import màxim mensual 140 €
Import mínim mensual 80 €