Anar directament a les notícies

Cebrián defensa els pressupostos de 2017 “per a posar en marxa una política agrària i mediambiental pròpies abandonades durant molts anys”

Publicat el en Governs amb Compromís Medi Ambient

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha reconegut com a insuficients els pressupostos del seu departament per a 2017, “condicionats per les limitacions de finançament que estableix el Govern d’Espanya per al nostre territori, i per les servituds del deute i els compromisos de pagament multianuales que este govern ha heretat”. Així s’ha manifestat esta vesprada en la presentació dels nous comptes a la Comissió de Pressupostos de les Corts Valencianes. La xifra total del pressupost per a 2017 és de 316 milions, un 6,3 % més que en 2016.

Però, al mateix temps, els ha qualificat de “pressupostos possibles” i “funcionals”. Possibles, perquè són els d’un govern que té com a prioritat a les persones, i que assumix el compromís i la voluntat ferma d’augmentar la despesa social”. Funcionals perquè garantixen les línies fonamentals de gestió i responen als objectius plantejats a l’inici de la legislatura, que “continuen plenament vigents”.

Eixos objectius són construir i reconstruir la Conselleria; millorar la gestió, equilibrar esforços i buscar sinergies entre departaments, i posar en marxa una política agrària i mediambiental pròpies. Eixes polítiques “s’havien abandonat durant molts anys, deixant, irresponsablement, l’evolució d’estos sectors a l’atzar del cicle econòmic i de la inèrcia.

Cebrián ha cridat l’atenció sobre “l’esforç progressiu d’esta conselleria en matèria d’investigació, recerca i innovació, a què afegim la transferència de tecnologia”, per a connectar “directament amb les necessitats de la societat”. En conjunt, com a suma de diversos capítols i centres de la conselleria, s’ha augmentat la dotació per a la I+D’i+t (la “T” per transferència de tecnologia) fins als 19 milions d’euros, la qual cosa suposa un 6% de pressupost total; 2,5 milions més que en 2016.

Este esforç pressupostari en innovació va destinat, segons la consellera, a impulsar la competitivitat i sostenibilitat del sector agroalimentari, d’una banda, i a elevar el coneixement en matèria ambiental, ecosistemes i biodiversitat, prevenció de la contaminació, i mitigació i adaptació al canvi climàtic, des d’una perspectiva pròpia mediterrània.

En matèria d’agricultura i desenvolupament rural, ha assenyalat com a prioritat una gestió eficaç dels fons europeus, orientada a resultats i a millorar la nostra imatge davant de les institucions europees. S’ha referit en particular al Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020, del que -en només any i mig- s’ha aconseguit el 65% del total de la despesa pública.

A més de l’aposta per una gestió d’excel·lència dels fons europeus agrícoles i de desenvolupament rural, ha subratllat la construcció d’una política agrària pròpia, basada en diverses línies prioritàries, que es reflecteixen en els pressupostos del 2017, com són:

– Les primeres accions que emanen de la Llei d’Estructures Agràries, ja en avantprojecte i tramitant-se, i que se sumaran al manteniment de les inversions en explotacions agràries i la modernització de regadius, revitalitzant la convocatòria d’ajudes a entitats de reg.
– Dos noves línies d’impuls al cooperativisme agrari valencià.
– La sanitat de la producció agrària, vegetal i animal.
– La promoció de la qualitat agroalimentària, l’assistència a fires nacionals i internacionals, i el suport a les denominacions d’origen i segells de qualitat.
– L’agricultura ecològica com a aposta fonamental, plasmada en el Pla que es presentarà en la segona meitat de novembre.
– Les assegurances agràries i el suport a rendes per danys no assegurables.

Cebrián ha destacat també l’impuls al sector de la pesca i l’aqüicultura, amb un augment del 11,4%. Quant a la gestió de recursos hídrics, ha assenyalat que tenen el major creixement pressupostari, amb un 39% respecte a 2016, la qual cosa “posa de manifest la prioritat del Consell per a una bona gestió del recurs, que insistisca en l’eficiència, l’estalvi i la recuperació d’aqüífers, així com la millorar d’abastiments i la protecció enfront d’inundacions”.

Una espenta percentualment notable rep també la prevenció d’incendis forestals, amb un augment de quasi 18%. La millora i preservació del medi natural es convertix en una altra de les línies prioritàries del Pressupost, amb un creixement del 16,6%”, ha ressaltat la titular d’Agricultura i Medi Ambient, com una aposta per aprofitar adequadament els programes europeus cofinanciats per FEDER i FEADER i “amb una visió integral, integrada i sinèrgica amb les polítiques de prevenció d’incendis i de desenvoalupament rural”.

En matèria de qualitat ambiental, Elena Cebrián ha reconegut que el pressupost no presenta un augment rellevant, pel fet que, en primer lloc, esta política es caracteritza per una major activitat normativa, de governança i coordinació dels consorcis en matèria de gestió de residus. I, en segon lloc, perquè es treballa en estreta col·laboració amb la resta d’administracions que ostenten les competències directes en matèria d’infraestructures i instal·lacions de tractament, així com de manera transversal -a tot el consell- quant a mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Com a síntesi de la presentació, Cebrián ha apuntat que els pressupostos de 2017 estan dirigits a fer front als reptes que plantegen la millora del nostre sector primari i de la indústria alimentària, així com consolidar les bones xifres de les exportacions agroalimentàries; enfortir l’economia contribuint a la generació d’ocupació i a un desenvoalupament equilibrat del territori, i millorar l’estat dels nostres ecosistemes, que donen suport a la vida i a les activitats econòmiques.