Anar directament a les notícies

Educació adjudicarà 6,2 milions a les ajudes a escoles de música, dansa i associacions musicals amb escoles d’educands

Publicat el en Educació i Cultura Governs amb Compromís

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport va convocar les subvencions que tenen com a objectiu el sosteniment de les escoles de música, escoles d’educands, escoles de dansa o escoles de música i dansa que imparteixen ensenyament no reglat, amb el propòsit d’impulsar i promocionar aquestes escoles, amb un import total de 6.284.282 euros.

Amb aquestes ajudes Educació vol seguir millorant la qualitat dels serveis educatius artístics i musicals, donada la importància pedagògica i sociocultural que la música i la dansa tenen en el sistema educatiu valencià, i per a això dóna suport a la tasca de corporacions locals i altres entitats que ofereixen als ciutadans un ensenyament de qualitat i el més propera possible al seu lloc de residència.

De la mateixa manera a través d’aquestes ajudes, la Generalitat contribueix a mantenir i impulsar la tradició musical valenciana, així com a promoure la col·laboració institucional en la docència musical a fi de garantir aquest tipus d’ensenyaments tan arrelats al territori valencià.

Modalitats convocades

La Conselleria va convocar el passat mes d’agost tres modalitats de subvencions per a la promoció de la música i la dansa. En concret, les subvencions dirigides a escoles de dansa per a contribuir al finançament parcial d’aquests centres durant el curs acadèmic 2015-16 és de 100.000 euros, dels quals el 60% es destinarà a escoles de titularitat municipal i el restant 40% a escoles privades sense ànim de lucre.

Es tracta de la primera vegada que la Conselleria d’Educació convoca una línia d’ajudes dirigida exclusivament a escoles de dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre, d’aquesta manera es vol reforçar el suport del departament d’educació a aquests ensenyaments.

S’assigna inicialment un mòdul de 500 euros per cada localitat atesa a aquelles escoles que tinguen un àmbit supramunicipal o comarcal. La quantitat restant es reparteix entre tots els sol·licitants segons les despeses generades en el curs escolar fins a cobrir un 33% de les despeses del pressupost de cadascuna de les entitats sol·licitants, sempre que hi haja crèdit disponible per a açò.

A la convocatòria s’han presentat 3 escoles de dansa de les comarques d’Alacant, 1 escola de les de Castelló i 3 de les de València.

Pel que fa a les subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa preveuen un import de 6.035.409 euros que es concediran tenint en compte criteris com la quantitat de professorat o d’alumnat matriculat en el centre.

De la mateixa manera, la convocatòria estableix una assignació inicial d’un mòdul de 500 euros per cada localitat atesa a aquelles escoles que tinguen un àmbit supramunicipal o comarcal. La quantitat restant es repartirà entre tots els sol·licitants segons les despeses generades en el curs escolar fins a cobrir un 15% de les despeses del pressupost de cadascuna de les entitats sol·licitants, sempre que hi haja crèdit disponible per a aquest concepte.

En aquesta modalitat, s’han presentat un total de 323 entitats, sent 78 entitats de les comarques d’Alacant, 43 a les de Castelló i 202 a les de València. De totes, 17 entitats són de titularitat municipal.

Així mateix, respecte a les subvencions a les societats musicals valencianes per al curs 2015-2016, la quantitat és de 148.873 euros, amb l’objectiu d’impulsar un canvi d’aquestes escoles perquè es convertisquen en escoles de música. Del total de les ajudes, el 30% es destinarà a escoles d’educands sense despeses de personal docent, i el restant 70% per a aquelles amb despeses de personal docent.

S’assigna inicialment un mòdul de 500 euros a aquelles escoles que complisquen tots els requisits per a ser inscrites com a escoles de música, la quantitat restant es repartirà fins a cobrir el 33% de les despeses del pressupost de cadascuna de les entitats sol·licitants, sempre que existisca crèdit disponible.

Per províncies, del total de 47 societats musicals amb escoles d’educands presentades, 11 entitats pertanyen a Alacant, 14 a Castelló i 22 a València.