Bota al contingut principal

El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, ha firmat un conveni de col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), pel qual la Generalitat destinarà 30.000 euros al foment del multilingüisme en l’àmbit social.

Per a això, l’FVMP col·laborarà amb la Generalitat per a promoure l’ús del valencià dins del seu àmbit d’actuació.

Respecte d’això, el director general ha remarcat que “les entitats locals són la primera finestra que té el ciutadà per accedir a l’Administració, i la ciutadania ho ha de poder fer almenys en valencià. Per això tenim l’obligació de fomentar, amb convenis com el que hui signem, amb l’FVMP, l’assessorament a tots els ajuntaments del nostre territori perquè aposten pel valencià i el facen llengua d’ús habitual en les seues activitats administratives, perquè de ben segur que donaran un servei de més qualitat”.

Concretament, l’FVMP mantindrà en funcionament l’Oficina de Promoció de l’Ús del Valencià, que és l’encarregada de realitzar les accions organitzatives i tècniques per al compliment d’aquest conveni, així com per a planificar el programa d’ús del valencià en l’FVMP.

L’FVMP, a més, promocionarà l’ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions pròpies i difondrà les ajudes a l’ús del valencià entre els ajuntaments i les mancomunitats de municipis.

Així mateix, organitzarà cursos de valencià per al seu personal i realitzarà accions formatives per a tècnics lingüístics de les entitats locals i campanyes de promoció social del valencià.

L’FVMP també prestarà suport tècnic lingüístic a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme en aquelles activitats en què siga necessari.

Per la seua banda, la Generalitat, a través de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, subvencionarà les accions esmentades segons el que estableix l’acord de col·laboració.