Bota al contingut principal

El Ple del Consell ha autoritzat tres convenis de col·laboració entre la Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball i la Confederació d’Empresaris del Comerç Valencià (CECOVAL), la Confederació de Comerciants i Autònoms de la Comunitat Valenciana (COVACO) i Unió gremial, per tal de donar suport al desenvolupament del petit comerç valencià.

Aquests convenis estableixen unes ajudes que ascendeixen a un total de 300.000 euros, distribuïts en 135.000 euros per a CECOVAL, 135.000 euros per a COVACO i 30.000 euros per a Unió Gremial.

L’objectiu d’aquests convenis és col·laborar en actuacions de representació i promoció del petit comerç durant l’exercici 2016, mitjançant activitats de difusió de bones pràctiques de gestió en el comerç minorista; activitats d’informació; accions tendents a impulsar la formació especialitzada i accions d’assistència tècnica a les organitzacions i als comerços.

Aquests serveis són d’especial interès perquè permeten avançar cap a un model comercial més equilibrat, i contribueixen a una major competitivitat de les pimes comercials, ja que la informació que ofereixen facilita la presa de decisions de caràcter empresarial.