Bota al contingut principal

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha publicat l’ordre de bases per sol·licitar els ajuts a les inversions en explotacions agràries emmarcades dins el Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2014 – 2020. La primera convocatòria es publicarà pròximament i comptarà amb una partida de 15 milions d’euros de la qual podran beneficiar-se prop de 600 agricultors.

L’última convocatòria, realitzada el 2013 dins de l’anterior PDR (2007 – 2013), va comptar amb 7,5 milions d’euros, dels quals es van beneficiar 255 agricultors; uns números que ara es dupliquen. Fins 2020 es disposa d’un total de 53 milions d’euros per dedicar a aquestes subvencions, amb finançament del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), la Generalitat valenciana i l’Administració General de l’Estat.

Es pretén millorar el rendiment global i la sostenibilitat de les explotacions agrícoles. En aquest sentit, entre els criteris de prioritat de les sol·licituds es considerarà la dedicació de l’explotació a la producció ecològica, l’acollida a figures de qualitat diferenciada i la ubicació en zones amb dificultats naturals o altres limitacions que dificulten el seu desenvolupament, així com si els sol·licitants són dones o joves agricultors.

Els sol·licitants han de ser agricultors professionals o entitats associatives amb personalitat jurídica que complisquen la definició de PIME, l’activitat principal siga l’agrària i en què almenys un dels socis siga agricultor professional pel seu treball en l’entitat. Hauran de presentar un pla de millora de l’explotació en el qual es recullen les actuacions previstes, així com la seua justificació tècnica. Mitjançant aquest document haurà també de justificar-se la sostenibilitat i viabilitat econòmica del projecte.

Com a novetat respecte al període anterior, els ajuts es concediran exclusivament com a subvencions directes. En funció de les característiques del sol·licitant i de l’explotació, es cobrirà un percentatge entre el 35% i el 55% de les despeses subvencionables, entre els quals es troben:

– La construcció o adquisició de béns immobles.
– La implantació i reestructuració de cultius permanents diferents de cítric.
– La modernització d’instal·lacions de reg que acrediten un estalvi efectiu del consum d’aigua.
– La compra de maquinària, vehicles de càrrega i transport.
– Les inversions en equips de condicionament, comercialització i transformació de productes de la pròpia explotació.
– Instal·lacions que reduïsquen l’impacte mediambiental de l’activitat de l’explotació o n’incrementen l’eficiència energètica.
– La compra de terrenys fins a un màxim 10% de l’import total de les inversions incloses en el pla.

Més informació a: http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/11/pdf/2016_8874.pdf.