Anar directament a les notícies

El nou decret de reconeixement de dependència del Consell amplia la xarxa pública de valoracions i afavoreix l’autonomia personal

Publicat el en Governs amb Compromís Sanitat i Benestar

El nou decret del Consell pel qual s’estableix el procediment per reconèixer el grau de dependència a les persones i l’accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques permetrà ampliar la xarxa pública de valoracions i afavorir la promoció de l’autonomia personal, amb mesures com la que permet la compatibilitat entre serveis.

Així ho ha anunciat la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, durant la roda de premsa que ha ofert per presentar el nou decret del Consell que regula el reconeixement de la dependència i l’accés al sistema públic, que permet “unificar “la normativa autonòmica que existia sobre aquesta matèria i que era “dispersa i infralegal”.

La vicepresidenta, que ha qualificat el text de “pioner a Espanya”, ha informat que el decret regula la xarxa pública de valoracions que, a més dels serveis generals municipals, inclou altres punts, com les residències públiques; els hospitals de mitjana i llarga estada; les unitats de salut mental i les presons.

Aquesta tasca la podrà fer personal amb titulació social o sanitària, que compten amb l’acreditació per a realitzar aquesta tasca, ha indicat i ha incidit que aquest canvi en la xarxa de valoracions ha permès passar de 17 a més de 400 professionals, només en l’àmbit dels serveis municipals, als quals la conselleria destinarà enguany en el seu pressupost una partida de 52,1 milions d’euros, un 62,17 per cent més que en 2016.

Oltra també ha ressaltat que una altra de les novetats que inclou el decret és la regulació del règim d’incompatibilitats entre serveis, de manera que les persones dependents podran demanar-ne un màxim de dos. D’aquesta manera, ha explicat, s’avança en la “promoció de l’autonomia personal, que ha estat aturada durant anys”.

En aquest sentit, ha explicat que, amb aquesta compatibilitat de serveis, per exemple, els nens que tinguen assignada una prestació de cuidador o cuidadora en l’àmbit familiar, també podran sol·licitar tenir accés a prestacions per cobrir les teràpies d’estimulació o desenvolupament cognitiu.

Pel que fa als terminis, el decret inclou procediments independents per a les resolucions de grau i del Programa Individual d’Atenció (PIA), que fins ara es dictaminaven en una mateixa resolució, el que provocava retards en els terminis per a resoldre expedients, ja que fins que no estigués aprovada i notificada la proposta del PIA no es podia continuar amb el procés.

El decret preveu també que, en els casos en què les preferències exposades per la persona interessada coincidisquen amb l’informe social d’entorn, s’emetrà automàticament la resolució aprovant el PIA, el que agilitzarà considerablement els procediments, que podran reduir-se en un període de entre 1 i 2 mesos, segons ha precisat la vicepresidenta, que ha destacat que aquesta situació es dóna en més del 90 per cent dels casos.

Així mateix, el decret regula per primera vegada el procediment de revisió del grau de dependència i els trasllats entre comunitats autònomes, que fins ara no s’havien contemplat en cap normativa.

Millora de serveis

Com a novetats en l’oferta de serveis i prestacions, es contempla la prestació vinculada de garantia, que s’oferirà en els casos en què no es dispose de plaça pública adequada al grau de dependència del sol·licitant o la sol·licitant en un radi de 20 quilòmetres de seu domicili.

En substitució de la plaça pública, s’oferirà la possibilitat de percebre una prestació econòmica vinculada al servei residencial. Està previst que per a l’any vinent aquesta prestació beneficie al voltant de 2.000 persones que en aquests moments es troben a l’espera d’una plaça residencial.

A més, s’inclou l’atenció residencial com a servei per a les persones amb diversitat funcional amb grau I reconegut, que fins ara estava exclòs del catàleg de serveis per a la dependència moderada.

La prestació econòmica d’assistència personal inclou una modificació en el nou decret, ja que s’amplia la seua sol·licitud també per a aquelles persones que no estudien o treballen, requisit que fins ara era necessari, i que és una manera de treballar també en aquest foment de la autonomia personal, ha explicat la consellera.

Cures en l’entorn familiar

Respecte a la prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar, el decret recull algunes modificacions. La persona cuidadora de proximitat pot ser familiar fins a quart grau del sol·licitant o persona propera. En aquest últim cas ha de constar l’informe social que ho acredite.

Desapareix la incompatibilitat de treballar per poder ser cuidador o cuidadora, sempre que no s’atenga més de dues persones en situació de dependència.

Així mateix, es regula la figura de persona cuidadora no familiar, que haurà de tenir un contracte laboral.

Nous beneficiaris

Des de juliol de 2015, un total de 19.447 nous beneficiaris s’han incorporat al sistema de dependència, dels quals 6.525 corresponen a l’exercici de 2015 i 12.922 al de 2016. Actualment, 52.566 persones estan sent ateses a través d’un servei o prestació econòmica.

Cal destacar que la nòmina de dependència abonada per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent al mes de novembre puja a 26.301.659 euros, davant de l’última nòmina abonada per l’anterior Executiu al maig de 2015 i corresponent al mes de març, que ascendia a 10.414.733, el que suposa un increment de més del 150%. Des de gener d’enguany, la nòmina de dependència es cobra en els cinc primers dies hàbils del mes.