Bota al contingut principal

El Consell ha autoritzat la licitació, per valor de 102 milions d’euros, de quatre projectes de conservació i reparació de carreteres de la xarxa de la Generalitat, corresponents a les zones nord, sud i centre de la província de Castelló i la zona centre d’Alacant.

Els projectes de manteniment de la xarxa viària s’executaran durant els propers quatre anys en més de 1.300 quilòmetres de vies autonòmiques.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha explicat, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern valencià, que el nou contracte inclou, com a novetat “actuacions en conservació i reparació de les parades d’autobusos interurbans i en les vies ciclistes i vies verdes”.

El contracte inclou la conservació ordinària de les carreteres: neteja de plataforma; cunetes i obres de drenatge; manteniment de jardineria, il·luminació i instal·lacions semafòriques i mecàniques en general.

A més, preveu les actuacions que es deriven d’emergència per pluges, neus o accidents, per la qual cosa es dóna així una resposta immediata per al restabliment de les condicions de la seguretat de la via, com la retirada de despreniments, la reposició de talussos, les reparacions de danys per accidents o la vialitat hivernal.

També abasta una conservació extraordinària, que implica el reforç de ferm; la renovació superficial de paviments; la reposició de senyalització horitzontal i vertical; el segellat de fissures; i la col·locació de biondes metàl·liques i abalisaments diversos, entre d’altres.

A aquestes actuacions s’uneixen les d’adequació, que consisteixen en treballs de condicionament d’interseccions i de punts perillosos com a millora de corbes; ampliació de plataforma; rectificació de vessants o ampliació d’obres de fàbrica i, en general, totes aquelles que es puguen derivar de l’execució de plans de seguretat viària.

Més de 28 milions per als serveis d’operacions de crèdit i financers

D’altra banda, el Consell ha estat informat del nou contracte mixt dels serveis d’operacions de crèdit i serveis financers de la Generalitat i el sector públic.

La portaveu del Consell ha indicat que “l’objectiu d’aquest contracte és establir les condicions de les operacions financeres de tresoreria entre l’Administració de la Generalitat i els ens del sector públic i les entitats financeres”.

Referent a això, Oltra ha destacat que “el Consell primarà criteris de compromís social a la licitació del nou contracte d’operacions de crèdit i de serveis financers”.

D’aquesta manera, es tindrà en compte el compromís, per part de l’entitat financera, de no aplicar actuacions de desnonaments en el marc de processos judicials d’execució hipotecària o que oferisca la possibilitat de dació en pagament dels seus deutors hipotecaris o la possibilitat de lloguer social.

Així mateix, també es valorarà el compromís d’aplicar una política interna compromesa amb la sostenibilitat ambiental, amb la paritat de gènere i amb la integració de persones amb discapacitat per sobre del que legalment establert.

L’import màxim del contracte és de 28 milions d’euros (IVA exempt). D’aquesta quantitat, més de 12 milions corresponen al cost de serveis financers i la resta, al cost estimat dels interessos. El termini de vigència del contracte serà de dos anys i podrà ser prorrogat per dos períodes addicionals d’un any.

No hi haurà cap límit pel que fa al nombre d’entitats financeres que puguen ser seleccionades. Així mateix, tampoc s’exigirà una puntuació mínima perquè les ofertes siguen acceptades.

El Consell se suma a la celebració del Dia Mundial contra la Corrupció

En un altre ordre de coses, la vicepresidenta ha recordat que el 9 de desembre és el Dia Mundial contra la Corrupció.

“El Consell se suma a la celebració d’aquest dia amb una conferència, organitzada per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, que impartirà el jutge i ex magistrat de l’Audiència Nacional, Pablo Ruz, a la Nau de la Universitat de València”, ha indicat Oltra.

La conferència, que tindrà lloc dijous, 15 de desembre, porta per títol “La investigació de les causes de corrupció“.