Bota al contingut principal

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació, ha celebrat una reunió per a donar a conèixer l’esborrany de l’avantprojecte de llei per a la creació d’una Finestra Única de Suport a l’Inversor (VID) abans de procedir a la resolució d’inici del Conseller, que es preveu la setmana vinent.

La reunió, convocada per la directora general d’Internacionalització, María Dolores Parra, ha estat presidida pel conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació, Rafa Climent, i han assistit els sotssecretaris de totes les Conselleries de la Generalitat, els alts càrrecs de la Conselleria d’Economia i representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

“Aquesta reunió s’emmarca en la creació d’una Finestra Única de coordinació i impuls de projectes empresarials que fomente i afavorisca la inversió i la creació d’ocupació a casa nostra. En l’actualitat hi ha massa traves administratives que fan perdre temps i diners a l’inversor. Traves, al cap i a la fi, que ens fan ser menys competitius com a territori”, ha explicat el conseller Climent.

“Es tracta d’un projecte dirigit a empreses locals, estrangeres i de la resta del territori espanyol, tant per a noves inversions, com a reinversions”, ha afegit.

“L’objectiu de la reunió ha sigut donar a conèixer i posar en comú amb totes les Conselleries l’últim esborrany de l’avantprojecte de llei abans de la seua publicació a fi d’aconseguir el consens i conèixer i tenir en compte qualsevol detall que puga millorar la gestió i l’engegada d’aquest projecte, un dels compromisos del Consell per a la present legislatura”, ha afirmat el conseller.

La Finestreta Única d’Atenció a l’Inversor “constitueix una de les mesures essencials d’aquest Consell per a aconseguir la simplificació administrativa i la constitució d’un interlocutor únic de suport a l’inversor. Aquesta oficina tramitarà únicament els expedients d’aquells projectes que aporten un valor afegit en matèria social i mediambiental com la inclusió social, la igualtat i la conciliació laboral, entre uns altres. A més d’incidir en la creació d’ocupació”, ha indicat.

Aquesta oficina comptarà amb el suport d’una Comissió Tècnica d’Inversió formada per representants de les conselleries amb competències en ocupació, medi ambient, urbanisme i indústria, entre unes altres; així com amb representants d’IVACE, de l’organisme de l’administració local on es desenvolupe el projecte i d’altres departaments, institucions o organitzacions públiques, privades i empresarials la presència de les quals es considere d’interès.

En paraules de la directora general d’Internacionalització, “l’objectiu últim és evitar que cap projecte d’inversió es perda per la falta de cooperació i pels tràmits burocràtics impostos per la pròpia administració”.

Projectes VID

Perquè un projecte empresarial puga ser tramitat per la Finestreta Única d’Atenció a la Inversió, haurà d’aportar un valor afegit en àrees com la protecció mediambiental, la promoció de la inclusió social, la igualtat en l’àmbit laboral, la conciliació familiar i la coresponsabilitat, entre altres criteris socials i mediambientals.

A més, hauran de suposar la generació de deu o més llocs de treball amb contracte indefinit a jornada completa o suposar una inversió en actius fixos per un import superior als 600.000 euros.

Els beneficis de ser un projecte tramitat pel VID se centren en l’assessorament i comunicació amb un sol interlocutor, la priorització dels projectes certificats pel VID, la reducció dels terminis ordinaris dels tràmits administratius, el suport en la identificació de possibles problemes i resolució dels mateixos i el seguiment de l’expedient fins a la implementació del projecte.