Bota al contingut principal

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidit aquest dimecres la signatura d’un acord entre la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, per treballar en el disseny d’un pacte autonòmic per la salut mental.

“Avui ens hem reunit per donar el primer pas: obrir el camí que ha de portar endavant aquesta posició d’acord de pacte per una atenció integral, social i sanitària de la salut mental”, ha afirmat el president. La frontera en aquesta malaltia és, moltes vegades, “molt difícil de traçar”, i per això, segons les seues pròpies paraules, “el primer que es vol fer és dignificar l’ésser humà, la persona”.

Puig ha destacat que, des que aquest Consell prengués possessió, totes les accions han estat orientades a la reparació de drets. Amb la signatura d’aquest pacte “avui es fa un pas més”. Tal com ha indicat, de la mateixa manera que s’ha reparat el dret a l’accés a la sanitat universal o el dret a no haver d’abandonar tractaments per motius econòmics, amb aquest pacte se senten “les bases per començar la reparació del dret de les persones amb malalties mentals a tenir una atenció específica, singularitzada i digna”.

L’acord, subscrit al Palau de la Generalitat, recull el compromís conjunt de les dues conselleries d’iniciar “de manera conjunta i coordinada” el disseny d’aquest pla, articulant “un ampli procés de participació dels agents afectats, directament o indirectament”, i implicant els professionals, organitzacions més representatives, grups polítics, empreses i tercer sector, segons ha explicat Oltra.

Un pacte que inclou la salut mental en l’agenda política

“Els valencians i valencianes tenim el deure d’impulsar aquest pacte de salut mental assumint que no és una qüestió de caritat; és una qüestió de justícia”, ha defensat el cap de Consell. “L’inici de la feina per aconseguir aquest pacte és una d’aquelles petites grans notícies perquè suposa desplaçar una mica més enllà la frontera dels drets i ampliar-los cada vegada més”. “L’alçada ètica d’una societat es mesura que siguem capaços d’incloure i proporcionar noves oportunitats a tots aquells que passen dificultats”, ha declarat el president.

La vicepresidenta ha explicat que la signatura d’aquest pacte “implica un treball conjunt, cooperatiu i transversal del Consell”, i ha convidat a les persones afectades, entitats, professionals, grups polítics i institucions a sumar-se a aquest projecte per “potenciar programes i accions destinades a millorar la vida de les persones que pateixen problemes de salut mental”.

Tal com ha assenyalat Oltra, l’objectiu és destinar a aquestes persones “els recursos de la xarxa pública social, sanitària i educativa que es consideren necessaris en cada etapa de la vida, i col·laborar des de les diferents àrees del Consell en l’elaboració d’accions polítiques i intervencions conjuntes”.

En aquest sentit, ha destacat que l’espai sociosanitari per a l’atenció dels que pateixen trastorns mentals “no pot ser una simple superposició de respostes separades”, sinó que ha de donar continuïtat als serveis que es presten des del sistema sanitari, “facilitant el recurs més idoni i adaptat a les característiques, necessitats personals i situació d’autonomia social i funcional de les persones amb malaltia mental”.

Mónica Oltra ha assenyalat que és una obligació del Consell “treballar per trencar les barreres invisibles que separen unes persones d’altres” i ha fet referència a les dificultats que en moltes ocasions tenen les persones amb malaltia mental “pel rebuig social que pateixen”.

“Amb aquest pacte es marca un punt d’inflexió ja irreversible: amb aquest govern de canvi la salut mental ocupa el seu lloc en l’agenda política, institucional i social”, ha assenyalat per la seua part la consellera de Sanitat, que ha posat èmfasi en la existència d’un “canvi de” prioritats”. “Ho demostra aquest pacte, però també la creació de l’Oficina de Salut Mental i el full de ruta que és l’Estratègia autonòmica de Salut Mental 2016-2020”.

“Si alguna cosa revela les intencions reals de la gestió d’un govern és l’assignació de recursos: transformar voluntats polítiques i titulars de premsa en fets”. “Fets com que 61 professionals sanitaris més s’incorporaran en aquests quatre anys a la xarxa assistencial de salut mental”, ha anunciat Montón.

Aquest model està “en la recuperació de la salut, la rehabilitació i l’atenció integral”, ha continuat. “Un model que se sustenta en els pilars de l’equitat, la qualitat, la participació i la intersectorialitat”. “Parlar de salut mental és parlar de coordinació i programes transversals d’actuació que concreten el doble front del tractament mèdic i la integració social”.

Els treballs de coordinació i implementació del nou model d’atenció a la salut mental es duran a terme en el marc d’aquest pacte autonòmic mitjançant una integració i una coordinació entre els espais sanitaris i de serveis socials amb una atenció integral, comunitària i continuada.