Bota al contingut principal

El Ple del Consell ha reconegut els Centres Europeus d’Empreses Innovadores (CEEI) com a instruments de suport de la Generalitat en el desenvolupament de la seua política de l’emprenedoria.

Els CEEIs estan configurats com a associacions sense ànim de lucre, amb participació d’organismes de l’administració autonòmica i local, així com de diverses entitats econòmiques, financeres, empresarials i socials.

Aquest reconeixement s’emmarca en les accions d’identificació i difusió de polítiques en matèria d’emprenedoria i innovació per part de la Generalitat, per tal de continuar impulsant el desenvolupament de l’ecosistema emprenedor valencià.

El reconeixement dels CEEIs com a instruments de suport a l’emprenedoria destaca la naturalesa i objectius dels mateixos.

Les associacions CEEI-Castelló, CEEI-Elx i CEEI-València van ser constituïdes per tal d’impulsar la creació de noves empreses, especialment aquelles de caràcter innovador o diversificador, i fomentar noves línies d’activitat innovadores o diversificadores a les empreses existents dins el teixit industrial, potenciant d’aquesta manera l’emprenedoria, la competitivitat i la creació d’ocupació.

Els CEEIs constitueixen una eina creada per la Unió Europea per promoure l’esperit empresarial i per accelerar la iniciativa empresarial innovadora.

Formen part de la xarxa EBN constituïda per la Comissió Europea i compten amb l’etiqueta BIC, única norma internacional d’incubació i acceleració basada en la innovació reconeguda oficialment, que certifica el compliment d’unes normes com a Marca de Qualitat.