Bota al contingut principal

La consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra i el director general de l’Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, han acordat que el banc públic de la Generalitat puga facilitar la bestreta de les subvencions per al manteniment de centres d’atenció social a persones amb diversitat funcional en 2017. La coordinació entre tots dos departaments permetrà a les organitzacions que atenen aquests serveis ajusten còmodament els cobraments i pagaments derivats de la seua activitat corrent. S’estima que més d’un centenar d’organitzacions o entitats privades sense ànim de lucre, titulars de centres d’atenció social a persones amb diversitat funcional  puguen accedir a aquest servei.

Segons ha explicat Mónica Oltra, la font d’ingressos primordial del sector és la subvenció atorgada per la Generalitat Valenciana. Per açò, i per a evitar que els retards en els pagaments causats bàsicament per la infrafinanciación i l’arbitrarietat en els terminis de lliurament del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), es posa a la disposició d’aquestes entitats una eina financera que els permeta afrontar amb garanties i estabilitat la gestió dels centres.

Es tracta d’un préstec a curt termini que cobriria el cent per cent de l’import de les subvencions de l’exercici pressupostari a retornar en 18 mesos, amb un tipus d’interès fix entre el tres i el quatre per cent anual des de la formalització fins a la notificació de l’aprovació de les subvencions. L’interès baixarà fins al dos per cent des del moment en què es notifique la resolució de la subvenció fins a la cancel·lació del préstec. Així mateix, la cancel·lació anticipada no comportarà cap comissió addicional, mentre que la d’obertura es queda en un 0,25 per cent sobre l’import nominal del préstec.

Per a accedir a aquest servei del IVF, les entitats hauran d’haver sigut beneficiàries de subvencions de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en la convocatòria de 2016 i incloure en la sol·licitud una declaració jurada que han tornat a sol·licitar l’ajuda en l’exercici 2017, així com estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.