Bota al contingut principal

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria de les beques per a la realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2016-2017 en les universitats públiques valencianes per 3,5 milions d’euros, un 6% més que en la convocatòria anterior i un 40% més que fa dos cursos.

Cal recordar que Educació ja va anunciar una millora en aquestes beques fa uns mesos, que es va aplicar en la convocatòria del curs 2015-2016. Per a sol·licitar-la es rebaixa a 5 la nota mínima i també es flexibilitza el criteri de renda que passa a ser un 12% més ampli que el del Ministeri d’Educació. A més, s’incorpora l’exempció de taxes per a segona matrícula, és a dir, que també es pot presentar alumnat universitari no només de primera matrícula sinó també de segona.

D’aquesta manera, el Consell continua amb el seu màxim objectiu de fomentar la igualtat d’oportunitats per a estudiar a les universitats valencianes i cap persona es quede sense estudiar per raons econòmiques.

Les sol·licituds podran presentar-se des fins al dia 15 de febrer de 2017, per via telemàtica omplint el formulari ubicat ací, que, a més, haurà de ser presentat en els centres en què els sol·licitants formalitzen la matrícula dels seus estudis durant el curs acadèmic 2016-2017 o en els registres de les universitats.

Aquestes ajudes poden ser sol·licitades pels alumnes matriculats, durant el curs acadèmic 2016-2017, en les universitats públiques del territori valencià, així com en els seus centres públics adscrits que impartisquen ensenyaments per a l’obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari, o que impartisquen complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster, i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de grau o per a prosseguir estudis oficials de llicenciatura.

Per a l’alumnat matriculat en universitats públiques i els seus centres públics adscrits, la beca consistirà en l’exempció del pagament de l’import dels crèdits matriculats, i per a l’alumnat matriculat en universitats privades o en centres privats adscrits a universitats públiques, aquesta beca consistirà en una ajuda per al pagament de les despeses de matrícula dels crèdits matriculats.

En ambdós casos, la beca només aconseguirà els crèdits matriculats per l’estudiant en primera i/o segona matrícula i no formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedisquen el mínim necessari per a obtindre la titulació.

Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva. Si l’import de les beques proposades supera l’import global màxim previst en aquesta convocatòria, aquestes beques s’adjudicaran, en primer lloc, per als crèdits matriculats en primera matrícula i, si hi ha crèdit suficient, es passarà a adjudicar les beques per als crèdits matriculats en segona matrícula.

Les beques es concediran en ordre descendent, fins que s’esgote l’import global màxim, d’acord amb la nota mitjana obtinguda pels alumnes en el curs acadèmic anterior o últim realitzat.

La resolució i notificació de sol·licituds de beca estimada i desestimada es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.