Bota al contingut principal

Les consultes ciutadanes a la Generalitat a través de la Guia PROP d’Internet pràcticament s’han triplicat i han arribat als 17,2 milions fins a novembre d’enguany en relació al mateix període de l’exercici anterior, en què van aconseguir un total de 6,8 milions de consultes a través d’aquest canal d’atenció.

Aquestes dades reflecteixen un increment constant del volum de consultes realitzades pels ciutadans a través del web. En aquest sentit, mentre que a principis d’any la mitjana mensual de consultes a la Guia PROP arribava a les 600.000, a partir del mes d’abril comencen a pujar fins als 1,5 milions, per arribar a una mitjana mensual de 2 milions a partir del mes de setembre.

L’increment de consultes en web s’ha registrat, fonamentalment, en les àrees relacionades amb matèries com ocupació pública, habitatge, educació, treball o política lingüística.

Aquestes dades constaten que les consultes ciutadanes a la Generalitat s’han incrementat en el seu conjunt en un 56% fins al mes de novembre, en relació a les que es van realitzar entre gener i novembre de l’exercici anterior, fet que suposa que es van formalitzar un total de 19.067.635 peticions d’informació a través dels diferents canals habilitats: servei d’atenció del telèfon 012, Internet i oficines presencials PROP. En el mateix període de 2015, aquestes consultes van ascendir a un total de 8.402.558.

La majoria es van realitzar a través d’Internet, amb un total de 17,2 milions de consultes, seguides del canal telefònic de la Generalitat 012, amb 1,5 milions de sol·licituds d’informació i de les oficines presencials PROP que arriben 268.987 consultes.

Aquestes dades reflecteixen una mitjana diària de 4.739 persones ateses de manera presencial en el conjunt d’oficines PROP durant el període gener-novembre del 2016.

Les peticions d’informació més demandes són les relacionades amb el SERVEF; assistència tributària; programa Xarxa Llibres; ajudes al lloguer d’habitatge; sol·licitud de vacances socials; matrícula per a la realització de proves per a l’obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià i ajuts destinats a afavorir l’accés al mercat de treball de col·lectius vulnerables, entre d’altres.

Reforç oficines PROP

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, competent en la gestió dels PROP, ha apostat per potenciar aquests serveis d’atenció al ciutadà i està reforçant-ne la xarxa d’oficines. En aquest sentit, es crearan quatre nous punts d’atenció a les localitats de Morella, Alcoi, Dénia i Llíria. Així mateix, es troba en tràmit d’obertura una nova oficina a la seu de la Conselleria de Transparència a l’edifici de La Cigonya, a València.

Aquestes noves cinc oficines PROP se sumen a les 24 que, en l’actualitat, estan en funcionament i que eviten el desplaçament diari de milers de persones a les unitats administratives competents en els diferents tràmits que volen fer.

El conjunt d’oficines PROP constitueix una xarxa d’atenció presencial de la Generalitat distribuïda geogràficament al llarg de tot el territori per apropar i descentralitzar els serveis al ciutadà. Hi ha dos tipus d’oficines, les PROP de caràcter propi, en què només se situen unitats de la Generalitat, i les PROP mixtes, compartides per la Generalitat i una entitat local que presta serveis corresponents a les dues administracions.

De les 24 oficines obertes actualment, 6 es situen a la demarcació de Castelló, 11 a València i 7 a Alacant. Del total, 10 són pròpies i 14 mixtes.

Les oficines PROP permeten la gestió descentralitzada dels serveis administratius de la Generalitat, l’acostament territorial i la prestació d’un servei d’atenció, informació i tramitació unificat.

Millora dels serveis d’atenció ciutadana

La Conselleria de Transparència continua amb el procés de millora de la informació que ofereix al ciutadans a través dels diferents punts PROP (presencials i on line), en coordinació amb el telèfon 012 i el nou Portal de Transparència GvaOberta de la Generalitat.

Recentment, s’ha celebrat el 20 aniversari dels serveis d’atenció telefònica i de les oficines PROP de la Generalitat Valenciana amb una trobada a València que ha reunit les comunitats autònomes per posar en comú les seues experiències a través dels seus serveis d’atenció telefònica i realitzar propostes de millora de cara al futur.

Durant aquestes dues dècades, la Generalitat ha atès més de 30 milions de consultes a través del 012 i el PROP ha rebut més de 21 milions de visites. Coincidint amb el 20 aniversari, s’està preparant una campanya informativa perquè els ciutadans coneguen millor les prestacions d’aquests serveis.

Els diferents serveis d’atenció al ciutadà tenen capacitat sobre més de 2.000 tràmits administratius i facilitar a més informació sobre ofertes i convocatòries d’ocupació pública de la Generalitat, de les administracions locals, les universitats valencianes, l’Administració de l’Estat, les altres comunitats autònomes i la Unió Europea.

Així mateix, en el cas dels PROP, exerceixen també com registre oficial per a la presentació dels documents adreçats a la pròpia Administració valenciana i les administracions de l’Estat i les entitats locals, a més de facilitar informació sobre la identificació i localització del personal al servei de la Generalitat.

Al costat de l’atenció presencial a les oficines Prop i al telèfon 012, el ciutadà pot obtenir més informació on line a:

consultar
consultar