Bota al contingut principal

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en la seua pàgina web la resolució per la qual s’adjudiquen les beques per a l’exempció del pagament de matrícula universitària concedides per la Generalitat per al curs 2015-16 per un import total de 3,3 milions d’euros.

En concret, a través d’aquesta resolució la Generalitat ha becat 2.955 estudiants, dels quals 2.567 són de primera matrícula i 388 de segona matrícula. Això suposa un increment del nombre de beneficiaris del 10,5% respecte al curs 2014-15. Així mateix, està previst que per al curs 2016-17 s’hi destinen 3,5 milions d’euros.

El conseller Vicent Marzà ha explicat que «aquesta nova forma d’enfocar les beques universitàries és la prova de l’objectiu del Govern del Botànic de que cap persona es quede sense estudiar a la universitat per raons econòmiques».

“A part de l’augment pressupostari, les beques universitàries de la GVA han experimentat millores en les condicions per a accedir-hi”. Es rebaixa a 5 la nota mínima i també es flexibilitza el criteri de renda, que passa a ser un 12% més ampli que el del Ministeri d’Educació. A més, s’hi incorpora l’exempció de taxes per a segona matrícula, és a dir, que s’ha pogut presentar alumnat universitari no sols de primera matrícula, sinó també de la segona.

Aquestes beques estan destinades als alumnes matriculats, durant el curs acadèmic 2015-2016, en les universitats públiques del territori valencià, així com en els seus centres públics adscrits que impartisquen ensenyaments per a l’obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari, o que impartisquen complements de formació per a l’accés o l’obtenció del títol de màster, i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de grau o per a prosseguir estudis oficials de llicenciatura.

Així mateix, l’alumnat matriculat en universitats privades i centres privats adscrits a universitats públiques poden sol·licitar aquestes beques, únicament, si cursen els estudis de graduat o llicenciat en Veterinària.

La resolució i notificació de sol·licituds de beca estimada i desestimada s’ha publicat en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.